Niet zomaar accountants en adviseurs       

Andere regels belastingplichtigen in het buitenland

Als u een in het buitenland woonachtige belastingplichtige bent, dan zult u bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 geconfronteerd worden met nieuwe belastingregels. U moet beoordelen of u aangemerkt kunt worden als ‘kwalificerende buitenlands belastingplichtige’ of niet.

Woont u in het buitenland en geniet u 90% of meer van uw inkomen in Nederland, dan bent u in principe een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dan kunt u bijvoorbeeld de hypotheekrente van uw eigen woning in het buitenland in aftrek brengen op uw in Nederland verdiende inkomen. Geniet u minder dan 90% van uw inkomen vanuit Nederland, dan bent u geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige en mag u de hypotheekrente dus niet in aftrek brengen. Ook voor uw partner moet beoordeeld worden of deze een kwalificerend buitenlands belastingplichtige is. Kwalificeert uw partner, dan mag diens aandeel in de hypotheekrente in aftrek worden gebracht. Kwalificeert uw partner niet, dan moet nog beoordeeld worden of het gezamenlijke inkomen van u beiden voor ten minste 90% in Nederland wordt verdiend. Zo ja, dan kwalificeert uw partner alsnog.

Voldoen u en uw partner niet aan de nieuwe voorwaarden, dan mist u (een deel van) de hypotheekrenteaftrek, maar ook bijvoorbeeld de aftrek ziektekosten, lijfrentepremieaftrek en de aftrek van alimentatie. Onduidelijk is of deze nieuwe regeling in overeenstemming is met Europese regelgeving. Het kan daarom verstandig zijn om bezwaar te maken tegen uw definitieve aanslag als u (of uw partner) net niet voldoet aan de 90%-eis ten aanzien van het in Nederland verdiende inkomen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!