Niet zomaar accountants en adviseurs       

Belasting-teruggave bij verlies 2015

Heeft uw onderneming in 2015 verlies geleden, dan kunt u dit misschien nog verrekenen met winsten uit het verleden waardoor u misschien geld terug krijgt van de Belastingdienst. Heeft u bijvoorbeeld een eenmanszaak (IB-onderneming), dan kunt u een verlies verrekenen met winsten uit de voorgaande drie jaren, mits deze winsten nog niet zijn verrekend met eerdere verliezen. Een bv kan een verlies slechts verrekenen met een (resterende) winst van het voorafgaande boekjaar.

Voor de verliesverrekening hoeft u niet te wachten tot de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting of vennootschaps–belasting 2015 heeft opgelegd. Zodra de aangifte over 2015 is ingediend, kunt u namelijk verzoeken om voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst houdt dan rekening met

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!