Niet zomaar accountants en adviseurs       

Belastingvrij schenken: hoeveel ruimte heeft u?

Vanaf 2017 geldt een nieuwe schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Geldt die ook voor u?

In 2013 en 2014 gold een verruimde schenkvrijstelling. Vanaf 2017 geldt een structurele verruiming. Er geldt een vrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning, voor begiftigden tussen de 18 en 40 jaar oud. Daaronder vallen ook derden.

Let op: niet iedereen kan vanaf 2017 een vrijstelling van € 100.000 toepassen. De hoogte van de (nog) toe te passen vrijstelling hangt namelijk af van de toepassing van vrijstellingen in het verleden. U moet daarom bepalen of al eerder een beroep is gedaan op een verhoogde vrijstelling.

  • Is er in het verleden nog nooit een hoge vrijstelling toegepast, dan geldt in 2017 een vrijstelling van € 100.000. U kunt er ook voor kiezen om al in 2016 een vrijstelling van € 53.016 toe te passen en dan in 2017 en 2018 aanvullingen te doen tot een bedrag van € 46.984.
  • Is er in het verleden wel al een hoge vrijstelling toegepast, dan moet goed worden bepaald wanneer dat was. Afhankelijk daarvan geldt in 2017 een hogere of lagere vrijstelling.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!