Niet zomaar accountants en adviseurs       

Blog

(Levens)testament geeft rust!

December is traditioneel de maand waarin veel vragen worden gesteld over testamenten, zowel over de uiterste wilsbeschikking als over het levenstestament. Veel personen nemen zich in januari voor om een testamentcheck te laten doen en komen er in december achter…

Lees meer >

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Sinds 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht. De Wet DBA heeft de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Reden van deze vervanging is dat het binnen het systeem met de VAR onmogelijk is gebleken om…

Lees meer >

BTW en doorbelaste kosten

Als u als ondernemer kosten maakt voor klanten die u weer doorbelast aan uw klant, krijgt u te maken met heffing van btw over deze doorbelasting. De praktijk leert dat het niet altijd duidelijk is hoe deze btw-heffing verloopt. Over…

Lees meer >

Reparatie ZZP-arrest over aftrek huurkosten

De Hoge Raad heeft op 12 augustus 2016 beslist dat een ondernemer de huur van de woning als kosten in mindering mag brengen. Goed nieuws voor de hurende ondernemer! Helaas is dit goede nieuws van korte duur: de staatssecretaris bereidt…

Lees meer >

De bijleenregeling: wees op uw hoede!

Het aantal woningtransacties zit al enige tijd in de lift. Logisch gevolg is dat de fiscale regels rondom een woningtransactie en de financiering daarvan ook weer vaker moeten worden toegepast. Veelal gebeurt dit door hypotheekadviseurs. Ook ons wordt echter regelmatig…

Lees meer >

Help, mijn Stamrecht-B.V. maakt verlies door lage rente! Wat nu?!

Ook in stamrechtland is de lage rente onderwerp van gesprek. Veel dga’s/uitkeringsgerechtigde van een Stamrecht-B.V. zien dat het rendement op hun bezittingen behoorlijk achterblijft bij de verwachtingen die zij bij de oprichting hadden. Dit levert onrust op. Enerzijds omdat Stamrecht-B.V.’s…

Lees meer >

Hoge Raad beslist: kosten huurwoning aftrekbaar!

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de belastingdienst haar beleid omtrent de fiscale behandeling van een werkruimte in een huurwoning moet wijzigen. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat een ondernemer de huur van de woning als kosten in…

Lees meer >

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!