Niet zomaar accountants en adviseurs       

Wat gaat u doen met € 8.000?

Met die vraag geeft een automerk nog even fijntjes aan wat uw voordeel kan zijn als u nog vóór 1 januari 2017 een van haar plug-in hybrides koopt of leaset. U heeft dan gedurende maximaal 60 maanden een bijtelling van…

Lees meer >

Scholing in 2018: geen aftrek, maar vouchers

De regering wil de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2018 afschaffen. Vanaf 1 januari 2018 zal deze regeling vervangen worden door een regeling op basis van scholingsvouchers. Voor het jaar 2017 verandert er niets aan de aftrek van scholingsuitgaven….

Lees meer >

Einde aftrek specifieke zorgkosten?

De regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten zou binnenkort afgeschaft kunnen worden. Daar heeft staatssecretaris Wiebes in ieder geval op gehint in een brief aan de Eerste Kamer. Uit de brief blijkt dat de staatssecretaris alternatieven voor de aftrek van…

Lees meer >

Schenkingen voor de eigen woning

Bent u van plan om een schenking te doen? Misschien moet u dat nog even uitstellen. Vanaf 2017 geldt namelijk een heel ruime schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. De verruiming geldt helaas niet voor iedereen. Heeft u al eerder gebruikgemaakt…

Lees meer >

Dubbel voordeel: betaal vooruit

Rente die u betaalt voor uw eigen woning is aftrekbaar. De rente die u in 2016 betaalt, kunt u in 2016 aftrekken van uw inkomen. Betaalt u in 2016 ook alvast de rente die u in 2017 verschuldigd bent, dan…

Lees meer >

Lagere waarde verhuurde woning

Onlangs bepaalde de Hoge Raad dat een verhuurde woning voor de Successiewet lager mag worden gewaardeerd dan wat de wet voorschrijft. Uitgangspunt voor de belastingheffing is de werkelijke waarde, maar voor verhuurde woningen wordt uitgegaan van de WOZ-waarde of een…

Lees meer >

Kom uw huwelijkse voorwaarden na

Hebben uw huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding? Dan is het heel belangrijk dat u dit goed nakomt. U moet de inkomsten dus periodiek verrekenen. Doet u dit niet, dan kan dat grote gevolgen hebben. Mocht het huwelijk eindigen, dan wordt…

Lees meer >

Vorm een HIR

Heeft u dit jaar winst gemaakt bij de verkoop van bedrijfsmiddelen, vorm dan een herinvesteringsreserve (HIR) en voorkom dat u nu belasting moet betalen over deze winst. Uiterlijk aan het eind van dit boekjaar moet u een herinvesteringsvoornemen hebben. In…

Lees meer >

Betaal uw lijfrentepremies op tijd

Als u dit jaar een lijfrente koopt, betaal dan de premie op tijd. Want alleen als u de premies nog betaalt in 2016, zijn deze aftrekbaar in de inkomstenbelasting 2016. Uiteraard moet u wel een pensioentekort hebben, dus voldoende jaarruimte…

Lees meer >

Beëindig de pensioenopbouw in eigen beheer in 2016

Bouwt u nog pensioen in eigen beheer op? De wet verandert: vanaf 1 april 2017 is dit niet meer toegestaan. Het pensioen in eigen beheer moet uiterlijk 31 maart 2017 premievrij worden gemaakt. Hiervoor moet u twee documenten opstellen: notulen…

Lees meer >

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met