Niet zomaar accountants en adviseurs       

Bezwaar tegen box 3 heffing?

Er lopen momenteel verschillende procedures over de vermogensrendementsheffing in box 3. Op 16 februari 2016 heeft advocaat-generaal (A-G) Niessen zijn conclusie bij…

Lees meer >

Beperkte gemeenschap van goederen bij huwelijk

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat de gemeenschap van goederen wordt beperkt tot vermogen dat de beide echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven. Het wetsvoorstel gaat naar de Eerste…

Lees meer >

Stichting die ANBI

Een stichting zamelt via een website geld in voor goede doelen. De stichting stort ontvangen schenkingen door aan die goede doelen en ontvangt daar dan een percentage van. Volgens de Hoge Raad is de stichting geen ANBI omdat deze niet…

Lees meer >

Bijtelling hybride auto’s al in 2017 naar 22%!

Met een amendement gaat de Tweede Kamer akkoord met de afschaffing van de korting op het algemene bijtellingspercentage voor de hybride auto (met een CO2-uitstoot tussen de 1-50 gr/km). Een verrassende en vervelende wending voor de zakelijke automarkt. Het kabinet…

Lees meer >

Andere regels belastingplichtigen in het buitenland

Als u een in het buitenland woonachtige belastingplichtige bent, dan zult u bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 geconfronteerd worden met nieuwe belastingregels. U moet beoordelen of u aangemerkt kunt worden als ‘kwalificerende buitenlands belastingplichtige’ of niet. Woont u in het…

Lees meer >

Belasting-teruggave bij verlies 2015

Heeft uw onderneming in 2015 verlies geleden, dan kunt u dit misschien nog verrekenen met winsten uit het verleden waardoor u misschien geld terug krijgt van de Belastingdienst. Heeft u bijvoorbeeld een eenmanszaak (IB-onderneming), dan kunt u een verlies verrekenen…

Lees meer >

Let op aangiftetermijnen en belastingrente

De aangifte inkomstenbelasting voor 2015 moet worden gedaan. De aangifte moet voor 1 mei 2016 zijn ingediend. Haalt u dat niet, dan kunt u tot 1 september 2016 uitstel krijgen voor het indienen van de aangifte. Dient uw fiscale dienstverlener…

Lees meer >

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met