Niet zomaar accountants en adviseurs       

Einde aftrek specifieke zorgkosten?

De regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten zou binnenkort afgeschaft kunnen worden. Daar heeft staatssecretaris Wiebes in ieder geval op gehint in een brief aan de Eerste Kamer.

Uit de brief blijkt dat de staatssecretaris alternatieven voor de aftrek van specifieke zorgkosten aan het verkennen is. Deze verkenning is een reactie op het rapport van het ‘Onderzoek naar gebruik aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten’, dat op 20 september 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uit dat rapport blijkt dat de aftrek van specifieke zorgkosten door een veel bredere groep wordt geclaimd dan alleen door de beoogde doelgroep.

Beoogde doelgroep

De aftrek voor specifieke zorgkosten is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten. Maar ook mensen die incidenteel hoge zorgkosten hebben, zoals hoge tandartskosten, gebruiken de regeling. Ook wordt de regeling toe-gepast door mensen die niet zelf chronisch ziek zijn, maar wel een chronisch zieke partner hebben. Zij tellen hun eigen zorgkosten en die van hun partner bij elkaar op en komen daardoor in aanmerking voor aftrek. Maar voor deze mensen is de regeling niet bedoeld.

Nieuwe regeling

Daarom is de staatssecretaris op zoek naar een regeling die beter gericht is op de doelgroep en ook eenvoudig, minder fraudegevoelig en beter te handhaven is. Hoe de nieuwe regeling eruit zal zien, is op dit moment nog niet bekend. Het is onzeker of de nieuwe regeling weer een aftrek voor de inkomstenbelasting zal zijn. Misschien wordt er, net als bij de scholingsuitgaven en de uitgaven voor monumenten, gekozen voor een subsidieregeling of een toeslag.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!