Niet zomaar accountants en adviseurs       

Gebruikelijk-loonregeling bij DGA’s versoepeld

Wat is de gebruikelijk-loonregeling ?

Omdat een DGA de zeggenschap heeft over zijn BV, kan hij kiezen of hij salaris of dividend krijgt. De zogenaamde gebruikelijk-loonregeling verhindert dat enigszins. De dga moet een zakelijk salaris ontvangen van zijn eigen B.V. Er zijn twee methodes voor om dit te bepalen: de afroom- en vergelijkingsmethode. Ongeacht welke methode wordt gebruikt, moet het salaris op minimaal € 44.000 bruto worden bepaald.

Afroommethode of vergelijkingsmethode?

De afroommethode houdt in dat een dga zonder collega’s ongeveer 70 a 80% van de omzet van zijn B.V. minus de kosten en exclusief salaris als loon dient te ontvangen.

De vergelijkingsmethode houdt in dat het salaris moet worden vastgesteld op het salaris dat iemand in een vergelijkbare arbeidsverhouding ontvangt.

Tot voor kort vond de belastingdienst dat de afroommethode voorrang had.

Vergelijkingsmethode gaat voor!

Hof Amsterdam heeft echter onlangs besloten dat de afroommethode pas kan worden toegepast als er geen vergelijkbaar loon is van een werknemer met een soortgelijke dienstbetrekking die geen aandelen bezit.

De heer Wiebes heeft zich bij deze uitspraak neergelegd en dus is de uitspraak van Hof Amsterdam bepalend geworden. De afroommethode hoeft bijna nooit meer te worden toegepast. Toepassing van de vergelijkingsmethode leidt in nagenoeg alle gevallen tot een wat lager salaris.

Advies

Het gebruik van de vergelijkingsmethode in plaats van de afroommethode kan veel belasting besparen. Wij rekenen graag voor u uit hoeveel precies!

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!