Niet zomaar accountants en adviseurs       

Invoering heffing over werkelijk rendement kwestie van tijd

Werkelijk rendement mogelijk?

De vaste (forfaitaire) heffing over box 3-vermogen blijft de gemoederen bezig houden. Niet alleen de belastingbetalers, maar ook de politiek. Zo heeft de heer Bashir van de SP recent vragen op Staatssecretaris Wiebes afgevuurd. Zijn hamvraag was wat Wiebes tot nu toe heeft gedaan met de ingediende motie over het belasten van het werkelijk rendement op vermogen. In deze motie is de regering gevraagd te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om heffing over werkelijke rendementen mogelijk te maken voor de belastingdienst. Met werkelijke rendement wordt bedoeld de echte rente, ontvangen huur en dividendinkomsten en dergelijke, aangevuld met onder meer de verkoopwinst bij verkoop van de aandelen of (vakantie)huis.

Invoeren?

Het antwoord op de eerste vraag van Bashir vind ik tekenend voor Wiebes en consorten. Op de vraag hoe het staat met het onderzoek antwoordt hij namelijk

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!