Niet zomaar accountants en adviseurs       

Wat is een LLP (Limited Liability Partnership)?

De LLP (Limited Liability Partnership) is een rechtsvorm naar Brits recht die het best te vergelijken is met een Vennootschap Onder Firma (VOF)  of een Commanditaire Vennootschap (CV).

Een LLP heeft geen directeur, heeft geen aandeelhouder en ook geen aandelenkapitaal. Wel heeft de LLP “members” (een soort afgevaardigden). Er zijn altijd minimaal twee afgevaardigden vereist. De members van de LLP zijn privé niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de LLP.

Een LLP kan in Nederland gewoon ingeschreven worden in het Nederlandse Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Een BV is duur, hoe zit het fiscaal met een LLP?

De LLP is niet zelfstandig belastingplichtig zoals bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap (BV).

Maar de members zijn wel zelfstandig belastingplichtig, dus als de members gewoon personen zijn van vlees en bloed, moeten ze in de inkomstenbelasting ieder hun eigen (winst) aandeel aangeven.

Voordelen van het zijn een ondernemer in de inkomstenbelasting, is dat een hele reeks faciliteiten van toepassing zijn:

 • U heeft ondernemersaftrek
 • Geen verplicht gebruikelijk loon
 • Wel de fiscale oudedagsreserve
 • 14% MKB vrijstelling

In een BV wordt vennootschapsbelasting betaald (20/25%), en de winst kan worden uitgekeerd door de BV als dividend (in box 2 belast met 25% inkomstenbelasting), tezamen minstens 40% belastingdruk.

Omdat u een verplicht minimaal salaris aan u zelf dient uit te betalen vanuit de BV, stijgt de belastingdruk al gauw naar rond de 45%. De LLP kent dan door genoemde faciliteiten bijna altijd een lagere belastingdruk dan de BV!

De LLP is belastingplichtig in het land waar de feitelijke directie van de onderneming zich bevindt. Dat zal meestal Nederland zijn. Onafhankelijk van de feitelijke vestigingsplaats dient echter ook binnen 9 maanden na het financieel jaareinde (de Accounting Reference Date (ARD)) een verkorte balans te worden toegezonden aan het Britse handelsregister. De maximale periode die is toegestaan voor het indienen van de eerste Accounts is 21 maanden gerekend vanaf de oprichtingsdatum van de LLP.

Hoe wordt een LLP opgericht?

Een LLP hoeft niet via een notariële oprichtingsakte (Memorandum of Association) opgericht te worden, maar er dient wel een (min of meer) vormvrije overeenkomst te worden opgesteld. Dit kunnen we voor u regelen, voor een vanaf prijs van 150 euro.

Verder dient de LLP zowel in Nederland als in de UK te worden ingescheven.

De volgende documenten zijn nodig om de LLP in te schrijven bij de Nederlandse KvK:

 1. Certificate of Incorporation
 2. Formulier LLIN01 (oprichtingsovereenkomst)
 3. Current Appointments Report (uittreksel uit KvK in de UK)
 4. Ingevuld Formulier 6 van de Nederlandse KvK

Wij kunnen voor u een LLP oprichten in de UK:

Oprichtingskosten Limited Liability Partnership in de UK en documenten voor inschrijving Nederlandse KvK: 280 Euro in het eerste jaar

 • inclusief 5 gratis wijzigingen op jaar basis
 • inclusief verplicht registratiekantoor in de UK met het doorsturen van post van het Companies House en Engelse belastingdienst

Servicekosten LLP na 1ste  jaar van oprichting en opvolgende jaren 150 Euro per jaar

 • inclusief contributie aan het Companies House
 • inclusief verplicht registratiekantoor in de UK met het doorsturen van post van het Companies House en Engelse belastingdienst
 • vrijstelling van belasting in de UK van uw LLP mits deze niet actief is vanuit de UK
 • voorbeeld template voor accounts (verkorte balans) indienen bij het Companies House

Daarbij komen nog de kosten voor het registreren bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (eenmalig 50 Euro), en onze advieskosten (eenmalig) 350 euro.

Indien de LLP bij ons klant wordt voor de accountancy (jaarstukken, aangiften e.d.) , vervallen de kosten ad 350 euro.

Alle bedragen exclusief BTW.

Attentiepunten bij contacten met financiële instellingen

Waar rekening mee gehouden dient te worden bij het oprichten van een LLP is dat voor het aanvragen van een lening of een leasecontract, men wat meer achtergrond van de persoon achter het bedrijf wil weten dan bij een Nederlandse BV/VOF of CV. Als u dit van te voren bespreekt bij uw bank of leasemaatschappij kan dit problemen met het aantrekken van vreemd kapitaal voorkomen. Sommige banken vragen om de documenten die u vanuit Engeland van ons ontvangt te laten erkennen door een notaris.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 – 820 203 of e-mail:    info@boekzo.nl   0486 – 820 203   info@boekzo.nl

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De nieuwe BoekZo klanten portal en app zijn online! De nieuwe inloggegevens hiervoor zijn verstuurd. De nieuwe BoekZo app is nu te vinden in de App Store en in de Play Store.