Niet zomaar accountants en adviseurs       

Alle nieuws items

Belastingdienst richt pijlen op rekening-courantschuld van dga

De rekening-courantschuld van de dga op zijn B.V. gaat dit jaar speciale aandacht krijgen van de belastingdienst, aldus diverse media. Zij baseren zich daarbij op uitlatingen van de belastingdienst tijdens de jaarlijkse Intermediairdagen. Hoewel deze uitlatingen later zijn ontkracht door…

Lees meer >

Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking

Heeft u een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in uw brievenbus of in uw digitale berichtenbox ontvangen? In dat aanslagbiljet is ook de WOZ-beschikking 2016 opgenomen. Het belang van een juiste WOZ-waarde gaat verder dan alleen de door u te betalen gemeentelijke…

Lees meer >

Alleen nog G-rekeningen

Sinds 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers geen stortingen meer doen op WKA-depots bij de Belastingdienst. Zij kunnen alleen nog een deel van de factuursom storten op een geblokkeerde rekening (een zogenaamde G-rekening) van de uitlener of de onderaannemer…

Lees meer >

Geen nieuwe navordering door nieuwe wetgeving

Sinds 1 januari 2012 geldt voor de Successiewet een navorderingsmogelijkheid die niet in tijd is beperkt. In februari 2014 meldt een belastingplichtige niet-aangegeven vermogen voor de inkomstenbelasting. Hij geeft aan dat dit afkomstig is uit krachtens erfrecht verkregen vermogen en…

Lees meer >

Wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II ingediend

Staatssecretaris Wiebes heeft op 22 januari 2016 het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit bevat wijzigingen in de autobelastingen van 2017 tot en met 2020 en is op twee aanpassingen na een letterlijke vertaling van…

Lees meer >

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met