Niet zomaar accountants en adviseurs       

Alle nieuws items

Box 3-heffing verder onder vuur!

De huidige box 3-heffing is in strijd met het Europees eigendomsrecht. Dit advies gaat advocaat-generaal Niessen geven aan de Hoge Raad in de aanhangige procedure over de strijdigheid van het forfaitair rendement met het Europese recht. Indien de Hoge Raad…

Lees meer >

Andere regels belastingplichtigen in het buitenland

Als u een in het buitenland woonachtige belastingplichtige bent, dan zult u bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 geconfronteerd worden met nieuwe belastingregels. U moet beoordelen of u aangemerkt kunt worden als ‘kwalificerende buitenlands belastingplichtige’ of niet. Woont u in het…

Lees meer >

Belasting-teruggave bij verlies 2015

Heeft uw onderneming in 2015 verlies geleden, dan kunt u dit misschien nog verrekenen met winsten uit het verleden waardoor u misschien geld terug krijgt van de Belastingdienst. Heeft u bijvoorbeeld een eenmanszaak (IB-onderneming), dan kunt u een verlies verrekenen…

Lees meer >

Let op aangiftetermijnen en belastingrente

De aangifte inkomstenbelasting voor 2015 moet worden gedaan. De aangifte moet voor 1 mei 2016 zijn ingediend. Haalt u dat niet, dan kunt u tot 1 september 2016 uitstel krijgen voor het indienen van de aangifte. Dient uw fiscale dienstverlener…

Lees meer >

Afschaffing VAR definitief

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Hiermee wordt de VAR afgeschaft. De voorbereidingsfase hiervan loopt tot 1 mei 2016. Onder het nieuwe systeem leggen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van…

Lees meer >

WOZ-waarden per 1 oktober 2016 openbaar

Per 1 oktober 2016 treedt een wetswijziging in werking waardoor de WOZ-waarden van woningen openbaar worden. Verwacht wordt dat op 1 oktober 2016 80% van alle objecten zijn opgenomen in de Landelijke Voorziening WOZ. Hiermee krijgen burgers inzage in de…

Lees meer >

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met