Niet zomaar accountants en adviseurs       

Alle nieuws items

Verdubbeling boete voor belasting-ontduikers

Staatssecretaris Wiebes richt het vizier op belastingontduikers. Per 1 juli 2016 verhoogt hij de boete voor belastingontduikers die zich zelf melden bij de Belastingdienst namelijk tot 120%. Volgens de staatssecretaris gaan veel landen de komende jaren informatie uitwisselen, waardoor de…

Lees meer >

Medische vrijstelling

Onlangs is een besluit over de medische vrijstelling in de btw verschenen. Onder voorwaarden kunnen ook niet-BIG-geregistreerden de btw-vrijstelling toepassen. In het besluit zijn beroepsbeoefenaren genoemd die kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten verrichten als BIG-geregis-treerden en dus de vrijstelling kunnen toepassen….

Lees meer >

Commissaris is geen werknemer

Per 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking getreden. De VAR is vervallen en opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen nu modelovereenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst en gebruiken. Door de nieuwe wet zouden commissarissen in veel gevallen in…

Lees meer >

Bezwaar tegen box 3 heffing?

Er lopen momenteel verschillende procedures over de vermogensrendementsheffing in box 3. Op 16 februari 2016 heeft advocaat-generaal (A-G) Niessen zijn conclusie bij…

Lees meer >

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met