Actie vereist voor DGA met pensioen in eigen beheer

Actie vereist voor DGA met pensioen in eigen beheer

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Dinsdag 7 maart heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en Wijziging Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Hiermee is het pensioen in eigen beheer voor de DGA dan ook definitief voorbij. Dit betekent dat u als DGA met pensioen in eigen beheer in actie moet komen.

Wat moet u doen?

Nu de wetsvoorstellen zijn aangenomen, moet u in actie komen: u moet een keuze maken wat u met de opgebouwde pensioenvoorziening wilt gaan doen en u moet de pensioenopbouw staken als dat nog niet is gebeurd.

Welke keuze heeft u?

Zoals ik in mijn eerdere blog over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer uitgebreid heb beschreven, heeft u keuze uit:

  1. niets doen. U behoudt het pensioenregime en blijft recht houden op een levenslange uitkering. De B.V. blijft hiermee gebonden aan de complexe pensioenregels;
  2. de pensioenvoorziening omzetten in een ‘spaarpot’. Uiterlijk bij het bereiken van uw AOW-leeftijd moet de B.V. u gedurende 20 jaar een uitkering doen;
  3. de pensioenvoorziening met korting afkopen.

Oudedagsverplichting (ODV)

De overstap van een pensioenverplichting naar een ODV is een sterke vereenvoudiging. De fiscale pensioenvoorziening wordt omgevormd in een spaarpot bij de BV. Die spaarpot wordt jaarlijks verhoogd met de marktrente. En uiterlijk bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd moeten er uitkeringen op gang komen. De uitkeringen zijn belast, net zoals pensioenuitkeringen dat zijn.

Afkoop

Afkoop van het pensioen betekent dat de pensioenpot ineens aan u wordt uitgekeerd. U ontvangt dan een afkoopsom van de B.V. en met die afkoopsom kunt u doen en laten wat u wilt. U kunt een eventuele schuld bij de B.V. aflossen, u kunt het vermogen in privé aanhouden (box 3) of juist uitgeven, of u heeft de mogelijkheid om het geld (om fiscale redenen) weer als kapitaal terug te storten in uw B.V. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de B.V. op te heffen als dat uw voorkeur heeft.

In 2017, 2018 en 2019 mag het pensioen in eigen beheer tegen de fiscale waarde worden afgekocht zonder boete. Bovendien wordt een deel van de afkoopsom vrijgesteld. Door deze vrijstelling is er in feite sprake van een tijdelijk lager belastingtarief op de afkoopsom. Of afkoop hierdoor voordeliger is dan de ODV is volledig afhankelijk van uw specifieke situatie.

Wanneer moet u uw keuze maken?

Voor het maken van deze keuze heeft u drie jaar de tijd. Echter, een snelle keuze wordt beloond. In 2017 krijgt u bij afkoop namelijk een korting van 34,5%, terwijl deze in 2018 nog 25% en in 2019 19,5% is.

Stopzetten pensioenopbouw

Als u uw pensioenopbouw nog niet heeft stopgezet, moet u dat voor 1 juli 2017 doen. Dit kan door het opstellen van notulen van de vergadering van aandeelhouders waarin dit besluit wordt vastgelegd. Zo niet, dan wordt de pensioenregeling onzuiver met 72% heffing over de commerciële waarde tot gevolg.

Advies

De opties waaruit u kunt kiezen zijn helder, de gevolgen lang niet altijd. Tip: laat u bijstaan door een deskundige adviseur.