Afkoop pensioen: de praktijk

Afkoop pensioen: de praktijk

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Eindelijk is het zover: vanaf 1 april is het voor DGA’s mogelijk om hun pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Tijd voor actie dus, voor ons als belastingadviseurs maar ook voor het notariaat. Afkoop om omzetting van de pensioenrechten raakt naast de fiscaliteit namelijk ook het huwelijksvermogensrecht. Veelal zal bij de uitvoering/implementatie de gang naar de notaris nodig zijn.

Fiscaliteit

De keuze waarvoor u als DGA kiest zal veelal worden ingegeven vanuit de fiscaliteit: u zal ons vragen om te berekenen in welke situatie u het minste belasting betaalt. Hiervoor zullen wij de belastingdruk bij afkoop vergelijken met de belastingdruk bij omzetting. Bij de vergelijking moet rekening worden gehouden met/een inschatting worden gemaakt van uw inkomenspositie na AOW-leeftijd. De uitkeringen uit de ODV zullen namelijk hoogstwaarschijnlijk pas na AOW-leeftijd door u worden opgestart. Aan de hand van uw inkomen na AOW-leeftijd kunnen wij berekenen wat tariefsmatig de beste keuze is: afkopen of omzetten naar ODV. Echter, we zijn er dan nog niet. Ook box 3 speelt namelijk een rol: bij afkoop zal uw box 3-vermogen namelijk toenemen. Dit kan een behoorlijke impact hebben op de vergelijking.

Advies

Nadat de input heeft geleid tot een concrete vergelijking zal u aan de hand daarvan een advies ontvangen. In het gros van de gevallen zal blijken dat afkoop lang niet al tijd het meest voordelig is. Dit is het gevolg van het feit dat het belastingtarief in de eerste twee belastingschijven na AOW-leeftijd lager is dan vóór de AOW-leeftijd.

Andere factoren

De praktijk leert dat de fiscaliteit echter niet de enige relevante factor is. Regelmatig krijg ik namelijk te horen: misschien dat de ODV fiscaal voordeliger is, maar ik ben m’n BV beu. Ik ga dus voor afkoop. Of dat afkoop voordeliger is, maar dat de liquide middelen ontbreken. Kortom, de fiscaliteit is belangrijk maar niet altijd leidend. Welke factor het belangrijkste is, is sterk situationeel.

Keuze gemaakt. En dan?

Nadat u zich van deskundig advies heeft laten voorzien, zal u een keuze gaan maken. Deze keuze moet worden uitgevoerd. Concreet betekent dit dat u uw keuze moet vastleggen in een overeenkomst met uw B.V.; u heeft namelijk al een pensioenovereenkomst met uw B.V. waar u nu andere/nadere afspraken over wilt maken.

Compensatie

Naast u en uw B.V. is ook uw partner partij bij de uitvoering van de keuze. Veelal heeft zij namelijk recht op nabestaandenpensioen. Daarnaast kan zij recht hebben op de helft van uw ouderdomspensioen. Bij afkoop en omzetting vervallen deze rechten. Hiervoor moet zij worden gecompenseerd anders doet zij aan u een schenking waarover schenkbelasting is verschuldigd. Deze compensatie kan op meerder manieren plaats vinden. In de meeste gevallen zal ervoor worden gekozen om overeen te komen dat uw partner bij een onverhoopte scheiding recht heeft op een op dat moment te berekenen financiële compensatie. Het is raadzaam deze afspraak notarieel vast te leggen. Laat u hierover goed adviseren!