Afkoop pensioen DGA mogelijk vanaf 1 april!

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Maandag 23 januari 2017 heeft Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij zijn wetsvoorstel over de afkoop van het pensioen in eigen beheer voor de DGA heeft aangepast en dat het wat hem betreft tot wet kan worden verheven. Het pensioen in eigen beheer lijkt daarmee binnenkort dan toch echt verleden tijd te zijn. De belangrijkste reden hiervan is dat de pensioenregels te complex zijn geworden. De wetgever biedt daarom de mogelijkheid om uw pensioen fiscaal vriendelijk te beëindigen. Daarbij bestaat de keuze tussen:

  1. niets doen. U behoudt het pensioenregime en blijft recht houden op een levenslange uitkering. De B.V. blijft hiermee gebonden aan de complexe pensioenregels;
  2. de pensioenvoorziening omzetten in een ‘spaarpot’. Uiterlijk bij het bereiken van uw AOW-leeftijd moet de B.V. u gedurende 20 jaar een uitkering doen;
  3. de pensioenvoorziening met korting afkopen.

Doorgaan met PEB is zelden aantrekkelijk vanwege de complexiteit en de relatief hoge jaarlijkse kosten. In feite betekent dit dat u kunt kiezen tussen de OV of afkoop.

Voor het maken van deze keuze heeft u drie jaar de tijd. Echter, een snelle keuze wordt beloond. In 2017 krijgt u namelijk een korting van 34,5%, terwijl deze in 2018 nog 25% en in 2019 19,5% is.

Oudedagsverplichting (OV)

De overstap van een pensioenverplichting naar een OV is een sterke vereenvoudiging. De fiscale pensioenvoorziening wordt omgevormd in een spaarpot bij de BV. Die spaarpot wordt jaarlijks verhoogd met de marktrente. En uiterlijk bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd moeten er uitkeringen op gang komen. De uitkeringen zijn belast, net zoals pensioenuitkeringen dat zijn.

De B.V. mag de uitkeringen zelf doen. In dat geval wordt de spaarpot in 20 jaar aan u uitgekeerd. Het eerste jaar 1/20e deel, het tweede jaar 1/19e deel, enzovoorts. Als u eerder komt te overlijden, dan worden de resterende termijnen aan uw erfgenamen uitgekeerd. Dit is een voordeel van de OV; het is eenvoudig.

Afkoop

Afkoop van het pensioen betekent dat de pensioenpot ineens aan u wordt uitgekeerd. U ontvangt dan een afkoopsom van de B.V. en met die afkoopsom kunt u doen en laten wat u wilt. U kunt een eventuele schuld bij de B.V. aflossen, u kunt het vermogen in privé aanhouden (box 3) of juist uitgeven, of u heeft de mogelijkheid om het geld (om fiscale redenen) weer als kapitaal terug te storten in uw B.V. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de B.V. op te heffen als dat uw voorkeur heeft.

Normaliter wordt afkoop van een pensioenvoorziening zwaar belast. Er is maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd en bovendien wordt er 20% revisierente geheven. Dit is een soort boete. De maximale heffing over afkoop van pensioen is derhalve 72%.

In 2017, 2018 en 2019 mag het pensioen in eigen beheer tegen de fiscale waarde worden afgekocht zonder boete. Bovendien wordt een deel van de afkoopsom vrijgesteld. Door deze vrijstelling is er in feite sprake van een tijdelijk lager belastingtarief op de afkoopsom. Of afkoop hierdoor voordeliger is dan de OV is volledig afhankelijk van uw specifieke situatie.