Invoering heffing over werkelijk rendement kwestie van tijd

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Werkelijk rendement mogelijk?

De vaste (forfaitaire) heffing over box 3-vermogen blijft de gemoederen bezig houden. Niet alleen de belastingbetalers, maar ook de politiek. Zo heeft de heer Bashir van de SP recent vragen op Staatssecretaris Wiebes afgevuurd. Zijn hamvraag was wat Wiebes tot nu toe heeft gedaan met de ingediende motie over het belasten van het werkelijk rendement op vermogen. In deze motie is de regering gevraagd te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om heffing over werkelijke rendementen mogelijk te maken voor de belastingdienst. Met werkelijke rendement wordt bedoeld de echte rente, ontvangen huur en dividendinkomsten en dergelijke, aangevuld met onder meer de verkoopwinst bij verkoop van de aandelen of (vakantie)huis.

Invoeren?

Het antwoord op de eerste vraag van Bashir vind ik tekenend voor Wiebes en consorten. Op de vraag hoe het staat met het onderzoek antwoordt hij namelijk