Belastingdienst doet uitspraak in box 3-procedures

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

De Belastingdienst heeft 4 februari 2022 uitspraak gedaan in de zogenaamde massaal bezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 t/m 2020 in reactie op het eerder besproken arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. In de uitspraak van de Belastingdienst staat dat alle ruim 200.000 bezwaarschriften die bij deze massaal bezwaarprocedures horen, gegrond worden verklaard. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke mensen geld terugkrijgen, hoeveel en wanneer precies. Dit is een ingewikkeld vraagstuk waar het kabinet zorgvuldig naar wil kijken. Doel is hierover te beslissen bij de Voorjaarsbesluitvorming die rond begin mei plaatsvindt.

Wat betekent dit voor u?
Op 1 februari 2022 deelde de Staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer al informatie over de vervolgstappen na deze uitspraak op de massaal bezwaarprocedures. Voor verschillende situaties zijn de nu bekende gevolgen de volgende.

U heeft tijdig bezwaar gemaakt tegen een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020
Op dit moment hoeft u niets te doen.

U heeft niet tijdig bezwaar gemaakt tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020
Voor het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag geldt een bezwaartermijn van 6 weken, die gaat lopen vanaf de dag volgend op de datum van de belastingaanslag. Indien u tegen uw belastingaanslag nog bezwaar kunt maken, is het raadzaam om dit te doen.

Mocht tegen uw belastingaanslag inkomstenbelasting voor 2017, 2018, 2019 en/of 2020 geen bezwaar meer mogelijk zijn, dan zou u een verzoek om ambtshalve vermindering bij de Belastingdienst in kunnen dienen. Het is echter de vraag of dit uw positie versterkt.

Nu de termijn voor dergelijke verzoeken om ambtshalve vermindering over het oudste jaar (2017) pas eind 2022 verstrijkt, raden wij in deze situatie aan om de contourennota en de Voorjaarsbesluitvorming vooralsnog af te wachten.

U heeft nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 ontvangen
Vooralsnog hoeft u geen actie te ondernemen.

Toekomst
Terwijl wordt gewerkt aan herstel, kijkt het kabinet ook vooruit. Het kabinet wil een nieuw stelsel invoeren, op basis van werkelijk rendement. Dit kan op z’n vroegst vanaf 2025 ingaan. Om dit te kunnen doen zijn gegevens nodig van onder andere banken en verzekeraars én de systemen van de Belastingdienst moeten worden aangepast. Voor de tussenliggende jaren tot 2025 werkt het kabinet aan aanpassingen via spoedwetgeving. Het kabinet stuurt voor 1 april nog een richtingennotitie voor de hersteloperatie aan de Tweede Kamer.

 

Bron: Wed, 09 Feb 2022 09:17:31 +0100