Brief van de Kamer van Koophandel over de UBO-registratie

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Op basis van Europese regelgeving moeten alle EU-landen gaan bijhouden wie  de uiteindelijk belanghebbende(n) (ultimate beneficial owner, afgekort UBO) is/zijn van een organisatie. Nederland heeft de uitvoering hiervan gedelegeerd aan de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft hiervoor een digitaal register ontwikkeld wat gevuld moet worden door UBO(’s) zelf. Hiertoe stuurt de KvK een brief aan de organisaties die een registratieplicht hebben (waarvan de belangrijkste zijn: BV’s, stichtingen, maatschappen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma).

In de Europese regelgeving staat dat de inschrijving uiterlijk op 27 maart 2022 moet plaatsvinden. Het is dan ook verbazingwekkend dat de KvK een inschrijftermijn van zes weken noemt. Mocht u een dergelijke brief ontvangen van de KvK weet dan dat de genoemde zesweeks termijn niet op wet- en regelgeving is gebaseerd en dat er dus ook geen sanctie staat op registratie na deze termijn. Echter, als u sommatie door de KvK wilt voorkomen, kunt u het beste binnen de door de KvK genoemde termijn tot registratie overgaan.

De (eenvoudige) registratie moet door de tekenbevoegde persoon binnen de organisatie gebeuren en kan niet worden uitbesteed aan (bijvoorbeeld) ons. De verificatie van de identiteit van de tekenbevoegde persoon gaat door middel van DigiD en het via iDEAL overboeken van € 0,01. Als u vragen heeft dan kunt u uiteraard wel contact met ons opnemen mocht u vragen hebben.  

Bron: Wed, 18 Nov 2020 14:41:03 +0100