Niet zomaar accountants en adviseurs       

Overige maatregelen 2020

Vanaf 2020 moeten BV’s, stichtingen, maatschappen, vof’s en cv’s hun
eigenaren en/of belanghebbenden inschrijven in het zogenaamde
UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner: de uiteindelijk
belanghebbende van een organisatie. Een persoon is een UBO als hij meer
dan 25% van de aandelen in een BV houdt of een belang van 25% heeft in
een andersoortige organisatie die in Nederland is opgericht.

Hoe de inschrijving moet gaan plaatsvinden, waar en voor wanneer is nog
niet duidelijk. Dit zal moeten gaan blijken uit nadere berichtgeving
vanuit de overheid. Zodra deze duidelijkheid er is, informeren wij u
uiteraard.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met