Niet zomaar accountants en adviseurs       

Prinsjesdag 2018: belangrijkste aandachtspunten voor u als ondernemer

Dinsdag 18 september is het Belastingplan 2019 gepresenteerd. Zoals verwacht bevat het met name voorstellen die zijn aangekondigd bij het door het kabinet Rutte III op 10 oktober 2017 aangekondigde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. In dit inleidend artikel highlight ik de belangrijkste voorstellen. Doordat deze nieuwsbrief wordt gelezen door zowel ondernemers in de inkomstenbelasting (ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap) als ondernemers in de vennootschapsbelasting (ondernemers met een BV) zet ik hieronder zowel de wijzigingen in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting uiteen. Het kan dus zijn dat niet alles op uw situatie van toepassing is.

Grootste verrassing in het belastingplan 2019 is dat het tweeschijvenstelsel niet in 2019 maar pas in 2021 wordt ingevoerd. De jaren 2019 en 2020 worden in feite overgangsjaren waarin de tarieven in de eerste, tweede en derde schijf dichter bij elkaar komen te liggen. Nu geldt er in de eerste schijf een tarief van 36,55% en het tarief voor de tweede en derde schijf is 40,85%. In 2019 zullen deze tarieven 36,65% respectievelijk 38,10% gaan bedragen. Het tarief in de tweede en derde schijf wordt dus lager.

Andere belangrijke wijziging is de verlaging van de vennootschapsbelasting die BV’s over hun winst moeten betalen. Het vennootschapsbelastingtarief gaat namelijk stapsgewijs naar beneden: 2018 20% (winst boven € 200.000 25%), 2019 19% (winst boven € 200.000 24,30%), 2020 17,5% (winst boven € 200.000 23,90%)  en 2021 16% (winsten boven € 200.000 22,25%). Indien mogelijk is het dus interessant om winsten uit te stellen.

Reeds gerealiseerde winsten kunt u daarentegen het beste voor 2020 als dividend uitkeren. Nu zijn dividenduitkeringen uit BV’s namelijk nog belast met 25% inkomstenbelasting. In 2020 stijgt dit tarief tot 26,25% en in 2021 bedraagt deze heffing 26,90%.

Andere belangrijke wijziging waarop u mogelijk kunt anticiperen is de verkorting van de verliesverrekeningstermijn. Nu kan uw BV geleden verliezen negen jaar gebruiken om winsten te compenseren. Deze termijn wordt verkort naar zes jaar en gaat gelden voor verliezen vanaf het jaar 2019. Mocht uw BV dus een bezitting hebben waarvan de werkelijke waarde aanmerkelijk lager is dan de boekwaarde is het fiscaal aantrekkelijk om dit verlies in 2018 nog te nemen. U heeft dan tot 2027 de tijd om dit verlies te compenseren. Als u het verlies in 2019 neemt heeft u slechts tot 2025 de tijd om dit verlies te compenseren.

Tot slot heeft het kabinet een ingrijpende maatregel aangekondigd voor ondernemers met een schuld van meer dan € 500.000 aan de eigen BV. Vanaf 2022 wordt het meerdere gezien als inkomen uit aanmerkelijk belang. Als er op 1 januari 2022 dus een schuld is van € 600.000 wordt € 100.000 belast als ware deze € 100.000 een dividenduitkering. Voor bestaande eigenwoningschulden van meer dan € 500.000 wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Tot zover de meest in het oog springende wijzigingen. Rest mij u veel leesplezier te wensen bij het doornemen van de overige artikelen in deze nieuwsbrief. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!