Niet zomaar accountants en adviseurs       

Teruggaaf buitenlandse belasting bij dividend, rente en royalty’s

Ontvangt u dividend, rente of royalty’s uit een ander land, dan wordt bij de uitbetaling vaak buitenlandse bronbelasting ingehouden. U heeft dan misschien recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van deze belasting. Dit is afhankelijk van het belastingverdrag dat van toepassing is.

U kunt een verzoek indienen voor de teruggaaf van de teveel ingehouden buitenlandse belasting bij de buitenlandse belastingdienst. Let op dat u dit verzoek tijdig doet. Onder veel belastingverdragen moet het verzoek binnen drie jaar na het jaar van ontvangst worden gedaan. Vraagt u de buitenlandse belasting niet (op tijd) terug, dan kunt u deze belasting niet verrekenen in uw aangifte.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!