Niet zomaar accountants en adviseurs       

Teruggaaf buitenlandse belasting bij dividend, rente en royalty’s

Ontvangt u dividend, rente of royalty’s uit een ander land, dan wordt bij de uitbetaling vaak buitenlandse bronbelasting ingehouden. U heeft dan misschien recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van deze belasting. Dit is afhankelijk van het belastingverdrag dat van toepassing is.

U kunt een verzoek indienen voor de teruggaaf van de teveel ingehouden buitenlandse belasting bij de buitenlandse belastingdienst. Let op dat u dit verzoek tijdig doet. Onder veel belastingverdragen moet het verzoek binnen drie jaar na het jaar van ontvangst worden gedaan. Vraagt u de buitenlandse belasting niet (op tijd) terug, dan kunt u deze belasting niet verrekenen in uw aangifte.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met