Niet zomaar accountants en adviseurs       

Urenregistratie ondernemer

Bent u ondernemer, dan kunt u wellicht bepaalde aftrekmogelijkheden toepassen. Denk aan de dotatie aan de oudedagsreserve, de zelfstandigen-aftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. Voor elke faciliteit moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium.

Een eis is dat u in het kalenderjaar minimaal 1225 uur heeft besteed aan werkzaamheden voor uw onderneming. Dit geldt ook als u gedurende het jaar bent gestart met de onderneming of bij ziekte. Alle tijd die u besteedt aan werkzaamheden met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming tellen mee, dus bijvoorbeeld ook de tijd voor het woon-werk verkeer van uw woning naar uw onderneming, de tijd van het volgen van een cursus om uw vakbekwaamheid op peil te houden of de tijd die u heeft besteed aan het bouwen van een website voor uw onderneming. Als u gebruik wilt maken van de genoemde aftrekmogelijkheden, dan moet u kunnen bewijzen dat u in een jaar minimaal 1225 uur hebt gewerkt voor uw onderneming. Dat zal in het algemeen geen probleem zijn als uw onderneming al langer bestaat en u uitsluitend in uw onderneming werkt. Het nauwkeurig bijhouden van de gewerkte uren voor uw onderneming is extra van belang in het jaar waarin de onderneming wordt gestart of als u ook andere werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld in dienstbetrekking. Houd daarom zo goed mogelijk bij welke uren u heeft besteed aan (de voorbereiding van de start) van uw onderneming.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met