Niet zomaar accountants en adviseurs       

Verzoek om toepassing van de regeling functionele valuta

Heeft u een vennootschap waarvan de jaarrekening wordt opgesteld in een andere valuta? U kunt er dan voor kiezen om de aangifte vennootschapsbelasting ook in die valuta op te stellen. Daarmee voorkomt u dat de valutaresultaten van invloed zijn op de vennootschapsbelasting. Wilt u per 1 januari 2017 gebruikmaken van deze regeling, dan moet u vóór die datum een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De regeling geldt voor een periode van tien jaar.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met