Niet zomaar accountants en adviseurs       

Voorwoord

Dinsdag 17 september is het Belastingplan 2020 gepresenteerd. In dit inleidend artikel highlight ik de belangrijkste voorstellen. Doordat deze nieuwsbrief wordt gelezen door zowel ondernemers in de inkomstenbelasting (ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap) als ondernemers in de vennootschapsbelasting (ondernemers met een BV) zet ik hieronder zowel de wijzigingen in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting uiteen. Het kan dus zijn dat niet alles op uw situatie van toepassing is.

Grootste verrassing is dat het tweeschijvenstelsel al in 2020 in plaats van 2021 wordt ingevoerd. In 2019 hebben we nog een stelsel met vier inkomstenbelastingschijven. De eerste schijf kent een tarief van 36,55% (AOW-plussers: 18,65%), het tarief voor de tweede schijf is 40,85% (AOW-plussers: 22,95%) en het tarief in de derde schijf is 40,85% (AOW-plussers: 40,85%) en in de vierde schijf geldt een tarief van 51,75%.

In 2020 zijn er voor de belastingplichtigen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt nog maar twee schijven. De eerste schijf die loopt tot € 68.507 kent een tarief van 37,35% en het tarief in de tweede schijf (vanaf € 68.507) bedraagt 49,50%.

Het stelsel voor de AOW-plussers bestaat vanaf 2020 uit drie schijven. Over de eerste € 35.375 is 19,45% inkomstenbelasting verschuldigd, het gedeelte van het inkomen tussen de € 35.375 en € 68.507 is belast tegen 37,35% en het inkomen boven de € 68.507 kent een tarief van 49,50%.

De grootste wijziging is dus dat het inkomen boven de € 68.507 lager belast wordt (nu: 51,75%, volgend jaar: 49,50%).

Andere belangrijke wijziging is de verlaging van de vennootschapsbelasting die BV’s over hun winst moeten betalen. De eerste € 200.000 winst is in 2020 namelijk belast tegen 16,5% (nu: 19%) en vanaf 2021 tegen 15%. Indien mogelijk is het dus interessant om winsten uit te stellen.

Reeds gerealiseerde winsten kunt u daarentegen het beste in 2019 als dividend uitkeren. In 2019 zijn dividenduitkeringen uit uw BV nog belast met 25% inkomstenbelasting. In 2020 stijgt dit tarief tot 26,25% en in 2021 bedraagt deze heffing 26,90%.

Tot zover de meest in het oog springende wijzigingen. Rest mij u veel leesplezier te wensen bij het doornemen van de overige artikelen in deze nieuwsbrief. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met