Niet zomaar accountants en adviseurs       

Werkkostenregeling 2016 (WKR)

Hierbij informatie over de werkkostenregeling (hierna WKR) die met ingang van 1 januari 2015 verplicht is ingevoerd voor alle werkgevers.

Met de WKR kunt u maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers (inclusief uzelf als u directeur-grootaandeelhouder bent).
Over het bedrag dat boven deze vrije ruimte als vergoeding of verstrekking aan uw werknemers wordt gegeven, betaalt u/uw BV loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Hoe benut u nu de vrije ruimte optimaal, en hoe voorkomt u een eindheffing van 80%?

Voorbeeld loongegevens 2016

Stel, uw totale fiscale loonsom in 2016 is:
€ 200.000
Te benutten vrije ruimte (1,2%) in 2016 is dan:
€ 2.400

Diverse vergoedingen en verstrekkingen voor uw medewerkers gedurende 2016 vallen binnen deze vrije ruimte van de WKR.

U kunt in uw eigen administratie 2016 nakijken welke vergoedingen en verstrekkingen al in de vrije ruimte vallen. U kunt zelf nagaan wat de resterende vrije ruimte is en wat er nog fiscaal optimaal kan worden vergoed of verstrekt aan uw medewerkers in 2016.

Advies

 1. Gebruik de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen om bepaalde zaken onbelast te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen. Deze vergoedingen en verstrekkingen vallen niet binnen de vrije ruimte. Zie onderstaande bijlagen voor een overzicht.
 2. De resterende vrije ruimte dient in 2016 benut te worden. Doorschuiven naar 2017 is niet mogelijk! U kunt op verschillende manieren de resterende vrije ruimte benutten. Enkele voorbeelden:

  • Hogere kilometervergoeding
  • Uitkeren bonus aan werknemer (bijv. kerstgratificatie)
  • Eindejaarsdiner / -borrel
  • Sinterklaas cadeau
  • Kerstpakket
  • Fiets van de zaak

Er zijn naast de bovengenoemde voorbeelden meer mogelijkheden om uw resterende ruimte te benutten. Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met de adviseurs van BoekZo!

Bijlage: Overzicht gerichte vrijstellingen

De werkkostenregeling kent gerichte vrijstellingen voor de volgende vergoedingen en verstrekkingen. Let op: de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen moeten binnen de normen blijven die voor de gerichte vrijstelling gelden. Vergoedt of verstrekt u meer dan de normbedragen dan kunt u het bovenmatige deel aanwijzen als loon voor de werknemer of als eindheffingsloon.

 • vervoer en reiskosten, waaronder voor woon-werkverkeer:

  • abonnementen voor reizen met openbaar vervoer
  • kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer
  • losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer
 • kosten van tijdelijk verblijf voor de dienstbetrekking, zoals overnachtingen tijdens dienstreizen en maaltijden
 • cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke, voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk
 • studie- en opleidingskosten
 • verhuizingen
 • kosten van outplacement
 • maaltijden bij overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke
 • verhuiskosten, als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking
 • zakelijke reizen met de fiets, elektrische fiets, scooter en dergelijke: maximaal € 0,19 per kilometer
 • extraterritoriale kosten (30%-regeling)
 • gereedschappen, computers, communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking
 • korting op producten uit eigen bedrijf tot een bedrag van 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten, maar niet meer dan € 500 per werknemer per kalenderjaar

Bijlage: Overzicht nihilwaarderingen

Voor de volgende soorten loon in natura geldt een nihilwaardering:

 • voorzieningen op de werkplek zoals bedrijfsfitness, gereedschappen, de vaste computer, het kopieerapparaat en de vaste telefoon
 • de ter beschikking gestelde arbo-voorzieningen op de werkplek en in de werkruimte thuis. Voor deze voorzieningen gelden bijzondere regels.
 • consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd
 • ter beschikking gestelde kleding die voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • De kleding is (bijna) alleen geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas of een stofjas.
  • Op de kleding zitten 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm2 per kledingstuk.
  • De kleding blijft aantoonbaar achter op het werk.
  • De kleding is een uniform.
  • U stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

   • U hebt een arboplan
   • Het ter beschikking stellen van kleding past bij dat arboplan
   • De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen
   • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
 • het rentevoordeel van een personeelslening als uw werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt
 • het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning van uw werknemer als deze aftrekbaar is in de inkomstenbelasting
 • de ter beschikking gestelde ov-jaarkaart en voordeelurenkaart als uw werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt
 • de waarde van huisvesting en inwoning (inclusief verstrekte energie, water en bewassing) die u op de werkplek ter beschikking stelt voor de vervulling van de dienstbetrekking. Deze voorziening is een nihilwaardering als de werknemer niet op de werkplek woont en hij redelijkerwijs wel gebruik moet maken van de voorziening.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!