Auto op de zaak: eenmanszaak, VOF of auto op BV zetten?

Auto van de zaak of toch privé aanschaffen? Een auto van de zaak kan op naam van een eenmanszaak staan, op naam van een BV of op privé.

Auto van de zaak op eenmanszaak (VOF, maatschap) OF privé

Een auto die je zowel zakelijk als privé gebruikt kun je op naam van de zaak zetten of op privénaam. Of je het beste een auto op eenmanszaak zetten kunt, of dat je beter een auto op VOF zetten kunt, hangt af van jouw specifieke geval en wat voor jou fiscaal het voordeligste is.

Met name zijn de werkelijke kosten van de auto, de cataloguswaarde, het aantal te rijden zakelijke en privékilometers, de van toepassing zijnde bijtellingscategorie en het marginale inkomstenbelastingtarief van belang. Doordat deze variabelen voor iedere ondernemer weer anders zijn, is de uitkomst voor iedere ondernemer weer anders.

Auto van de zaak als ondernemingsvermogen

Als de auto op de zaak staat (in fiscaal jargon: etiketteert als ondernemingsvermogen), zoals een VOF auto van de zaak, kun je de zakelijke kosten van je winst aftrekken. Hieronder vallen autokosten zoals de kosten van brandstof, verzekeringen, onderhoud en reparaties en de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast kun je de BTW begrepen in deze kosten als voorbelasting aanmerken en kun je afschrijven op de auto. Een auto op de zaak drukt dus de winst en zorgt ervoor dat je de BTW in de autokosten terug kunt vragen.

Tegenover deze voordelen staat het nadeel van de (fictieve) bijtelling. Deze bijtelling houdt in dat je afhankelijk van de bijtellingscategorie die voor jouw auto geldt 25%, 21%, 15% of 4% (cijfers bij aanschaffing in 2016) van de cataloguswaarde van je auto bij je inkomen op moet tellen.

Voor auto’s van vijftien jaar en ouder geldt de actuele waarde in het economische verkeer als grondslag voor de bijtelling (bijtellingstarief van 35%). Deze regeling biedt een besparingsmogelijkheid als men tenminste bereid is in een dergelijke oude auto te rijden.

De bijtelling blijft alleen achterwege als je aan de hand van een sluitende kilometeradministratie aan kunt tonen dat je met de auto minder dan 500 privékilometers hebt gereden.

Indien de werkelijke autokosten van de auto lager zijn dan te op grond van bovenstaande te plegen bijtelling dan wordt de bijtelling gemaximeerd op een bedrag gelijk aan de werkelijke autokosten. Deze regeling geldt alleen voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen.

Ook in de omzetbelasting (BTW) geldt een correctie voor het privégebruik van auto. Deze vindt plaats in de vorm van een bijtelling van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM). Deze afdracht vindt plaats op de laatste BTW-aangifte van het jaar.

Als de BTW in de aanschafprijs van de auto niet is teruggevraagd bedraagt de bijtelling 1,5%. In de situatie dat het werkelijke privévoordeel lager is dan de forfaitaire bijtelling dan neem je dat bedrag als bijtelling.

Rekenvoorbeeld nieuwe auto

Cataloguswaarde nieuw auto€ 25.000
BTW begrepen in aanschafprijs€ 3.000
Bijtellingspercentage25%
Onderhoudskosten€ 1.250
Autoverzekering€ 1.000
Brandstofkosten€ 3.500
Afschrijving€ 3.000
Privékilometers10.000
Zakelijke kilometers30.000

Auto op de zaak zetten

Je krijgt de BTW op de aanschafkosten van € 3.000 terug evenals de BTW begrepen in de onderhouds- en aanschafkosten van € 824. De totale jaarlijkse kosten voor de zaak zijn dus € 1.250 + € 1.000 + € 3.500 + € 3.000 (afschrijving) -/- € 824 = € 7.926.

De bijtelling voor de inkomstenbelasting bedraagt € 6.250. Het belastingvoordeel bedraagt dus 42% van (€ 7.926 -/- € 6.250) = € 704.

Daarnaast moet je voor het privégebruik 2,7% btw over de cataloguswaarde afdragen, € 675 dus. Het belastingvoordeel bedraagt dan € 704 -/- € 675 + € 3.000 (btw op aanschafkosten) = € 3.029. Totale netto kosten: € 4.897.

Auto op privé naam laten zetten

Voor de gereden zakelijke kilometers mag je een bedrag van € 5.700 ten laste van de winst van de onderneming brengen. Bij een tarief van 42% bespaart je dit € 2.394.

Daarnaast kun je de BTW begrepen in de onderhouds- en brandstofkosten van € 824 naar rato van het percentage zakelijke kilometers van 75% in aftrek brengen, € 618 dus. De jaarlijkse kosten zijn dan € 6.882 en het totale belastingvoordeel bedraagt € 2.394 + € 618 = € 3.012. Totale netto kosten: € 3.870.

Conclusie eenmanszaak of privé

Wanneer je een auto privé rijdt, zijn de netto kosten bij aankoop van de auto in privé lager dan de netto kosten bij aankoop als de auto op naam staat van de zaak. Puur op basis daarvan zou aanschaf in privé voordeliger zijn.

Echter, vanwege de directe teruggaaf van de btw begrepen in de aanschafprijs is ook etikettering op naam van de zaak het overwegen waard. Verder spelen ook andere factoren zoals toekomstig gebruik en eventuele aftrek van rentelasten op de lening door de onderneming voor de aanschaf van de auto. Wij sparren graag met je over wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

Hoewel dit artikel ingaat op de afweging auto privé of zakelijk etiketteren zijn bij afweging auto van de zaak voor de dga in zijn BV bijna dezelfde variabelen van belang.

Auto kopen BV OF privé

BV is eigenaar auto of least de auto

Als je de auto door de BV laat aanschaffen zijn alle aan de auto verbonden kosten aftrekbaar en kan de BV de auto ten laste van het fiscale resultaat afschrijven. Onder aftrekbare kosten vallen ook de kosten van financiering, parkeren, wassen, veerpont en tolgelden.

Het privégebruik wordt, zoals bij een eenmanszaak, op een vast bedrag gewaardeerd (de beruchte bijtelling). De hoogte van de bijtelling bedraagt 4/15/21/25 procent van de cataloguswaarde en wordt als loon in natura voor de loon- en inkomstenbelasting in aanmerking genomen. Ook hier geldt voor auto’s van vijftien jaar en ouder de actuele waarde in het economische verkeer als grondslag voor de bijtelling (bijtellingstarief van 35%).

Ook voor de bv wordt de bijtelling achterwege gelaten bij privégebruik lager dan 500 kilometer per jaar.

De DGA houdt de auto in privé

Koop je de auto privé dan kun je slechts 19 cent per zakelijke kilometer aan de BV in rekening brengen. Dit is een all-in bedrag; je kunt niet daarnaast nog bijvoorbeeld de kosten van parkeren en wassen in rekening brengen. Kies je hiervoor dan zul je de zakelijke kilometers moeten bijhouden.

Het voordeel van privévermogen is dat je geen bijtelling hebt. Het grotere nadeel is echter dat de kosten niet aftrekbaar zijn.

Hoe kunnen we je helpen?
Wil je dat wij contact opnemen? Laat je gegevens achter en wij bellen je terug!