Niet zomaar accountants en adviseurs       

Pensioen regelen als ondernemer: hoe werkt banksparen?

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van het pensioen. Dit geldt voor zowel directeur-grootaandeelhouders als voor zzp’ers. Wanneer u met pensioen gaat wilt u uiteraard op meer kunnen rekenen dan alleen uw AOW (het basispensioen van de Rijksoverheid). Maar hoe kunt u dat regelen? We nemen de verschillende opties met u door. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar banksparen, een populaire manier om een aanvullend pensioen op te bouwen onder ondernemers. Pensioen houdt feitelijk uitgesteld loon in, en is een onderdeel van het begrip oudedagsvoorziening. Het woord “pensioen” wordt in deze tekst echter met name in de betekenis van “oudedagsvoorziening” gebruikt.

AOW voor ondernemers

In Nederland hebben zowel werknemers als ondernemers recht op AOW wanneer zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Deze leeftijd is in 2020 66 jaar en 4 maanden. De komende jaren zal de AOW-leeftijd naar verwachting stijgen. Bent u bijvoorbeeld in 1984 geboren? Dan gaat, volgens de huidige levensverwachting, uw AOW in als u 69 jaar bent.

Wanneer u 100% AOW heeft opgebouwd bedraagt de uitkering momenteel €1.255,87 bruto per maand voor alleenstaanden en € 859,55 bruto per maand per persoon voor samenwonenden en gehuwden. Daar bovenop ontvangt u €72,04 bruto per maand aan vakantiegeld.

Een aanvullend pensioen regelen als ondernemer

Op basis van de AOW-bedragen zult u waarschijnlijk concluderen dat het noodzakelijk is om als ondernemer een aanvullend pensioen op te bouwen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • de oudedagsreserve (FOR): een regeling speciaal voor ondernemers waarbij je ieder boekjaar een deel van de winst mag reserveren voor je pensioen.
  • (bank)sparen: zelf of bij een bank geld sparen en/of beleggen.
  • regelingen voor zelfstandigen: er zijn verschillende pensioenregelingen voor ondernemers, zoals bijvoorbeeld een pensioenfonds voor zzp’ers, waarbij je zelf flexibel pensioen kunt opbouwen.
  • lijfrenteverzekering: een pensioenregeling die je afsluit bij een bank of verzekeringsmaatschappij waarvoor je maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag betaalt.
  • waardeontwikkeling: door bedrijfskapitaal op te bouwen, bijvoorbeeld door te investeren in een bedrijfspand, kunt u als ondernemer indirect sparen voor uw pensioen. Uiteraard komen hierbij wel de nodige risico’s kijken.

Zoals u ziet zijn er genoeg mogelijkheden voor ondernemers om te sparen of investeren in een aanvullend pensioen. Een veilige en bovendien fiscaal aantrekkelijke manier om pensioen op te bouwen is banksparen. Hierbij geldt: hoe eerder u begint, des te meer u kunt opbouwen voor later. We vertellen u er graag meer over.

Hoe werkt banksparen voor uw pensioen?

Uiteraard kunt u als ondernemer zelf sparen voor uw pensioen door maandelijks een bedrag weg te zetten op een spaarrekening. U kunt dan altijd bij uw geld, wat zijn voordelen kan hebben. Echter, door gebruik te maken van banksparen kunt u profiteren van fiscale voordelen. U zet uw geld staat dan vast, waardoor u ook niet in de verleiding kan komen om het gespaarde geld voor andere doeleinden te gebruiken.

Met banksparen, ook wel pensioensparen genoemd, bouwen ondernemers een aanvullend pensioen op door 1) inleg en 2) rendement. Inleggen kan vaak tot een aantal jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De meeste ondernemers kiezen er echter voor om met banksparen pensioen op te bouwen tot aan de AOW-leeftijd. Eerder opnemen is bij de meeste banken niet mogelijk. Er kan enkel onder specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval van arbeidsongeschiktheid, eerder worden uitgekeerd.

De einddatum van banksparen kiest u dus zelf. Op de gekozen einddatum wordt het opgebouwde bedrag overgezet naar een uitkeringsproduct van uw bank. Vanuit daar wordt periodiek een bedrag uitgekeerd. Bijvoorbeeld maandelijks. Over het bedrag dat wordt uitgekeerd moeten inkomstenbelasting en sociale premies worden betaald.

Wat zijn de voordelen van banksparen voor mijn pensioen?

Banksparen voor uw ondernemerspensioen kent een aantal voordelen ten opzichte van andere mogelijkheden. De belangrijkste voordelen zijn:

  1. Met banksparen voor uw pensioen komt u niet in de verleiding om vroegtijdig geld op te nemen. Het gespaarde bedrag staat vast op een geblokkeerde bankrekening. Het gespaarde bedrag wordt omgezet in een uitkeringsproduct op de door u vastgestelde datum.
  2. Banksparen is fiscaal aantrekkelijk. Tijdens de opbouwfase kunt u de stortingen aftrekken van de inkomstenbelasting. Het bedrag dat u jaarlijks belastingvrij kunt sparen is afhankelijk van uw jaarruimte en/of reserveringsruimte. Ook betaalt u geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde bedrag, omdat de Belastingdienst het tegoed ziet als vermogen in box 1.
  3. U kunt naast banksparen ook een combinatie met beleggen en een beter rendement krijgen dan wat u met een enkel een (bank)spaarrente zou bereiken.

Het verschil tussen banksparen en een lijfrenteverzekering

Op veel punten lijkt banksparen op het afsluiten van een lijfrenteverzekering. Er zijn echter twee belangrijke verschillen waardoor u als ondernemer de voorkeur kunt geven aan banksparen voor uw pensioen.

  1. In geval van overlijden wordt bij banksparen het resterende opgebouwde tegoed uitgekeerd aan uw erfgenamen. Een lijfrente uitkering stopt op het moment dat u overlijdt.
  2. Daar staat tegenover dat een lijfrente uitkeert tot aan uw overlijden. Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitgekeerd. Leeft u langer dan de afgesproken periode? Dan is uw tegoed op en heeft u geen recht meer op een uitkering.

Het is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals het wel of niet hebben van directe nabestaanden en uw staat van gezondheid, of banksparen voor uw pensioen de beste optie is.

Persoonlijk advies

Wilt u meer informatie over banksparen en/of de pensioenmogelijkheden voor u als ondernemer? De medewerkers van BoekZo voorzien u graag van advies, zodat u een keuze kunt maken die goed bij uw persoonlijke situatie én uw onderneming past.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 – 820 203 of e-mail:    info@boekzo.nl   0486 – 820 203   info@boekzo.nl

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met