Het (openbaar) UBO register

Er komt in Nederland – evenals in andere lidstaten van de Europese Unie – een register met informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van organisaties (‘Ultimate Benificial Owners’; afgekort: UBO’s).

In dit UBO-register, dat voortvloeit uit een Europese (vierde) anti wiwas richtlijn, wordt informatie gegeven over de natuurlijke personen die bij een vennootschap of een andere rechtsvorm of entiteit ‘het voor het zeggen hebben.

Recente ontwikkelingen

Onlangs heeft de Minister van Financiën in een kamerbrief wat duidelijkheid gegeven over het UBO-register.

Het opvallendst daarbij is zijn keuze voor een openbaar toegankelijk register. Waar gegevens van UBO’s nu niet bekend zijn, kunnen deze gegevens straks door eenieder worden opgevraagd.

Een keuze waarmee de gemiddelde UBO niet erg gelukkig zal zijn…

Maar zij niet alleen.

De kwalificatie als UBO

Als UBO geldt ieder natuurlijk persoon die, bij een vennootschap of een andere juridische entiteit (een vof, maatschap etc) formele of feitelijke zeggenschap heeft (‘aan de touwtjes trekt’). Van situatie tot situatie zal moeten worden bekeken of hiervan sprake is. Aanwijzingen voor het vereiste van formele of feitelijke zeggenschap zijn in ieder geval: een belang van meer van 25% in eigendom, in aandelen of in stemrechten, of de bevoegdheid hebben om bestuurders te ontslaan.

En als op basis van deze indicaties geen UBO kan worden gevonden, kan simpelweg iemand uit het leidinggevende personeel kwalificeren als UBO.

De informatie wordt openbaar toegankelijk

De richtlijn geeft de mogelijkheid voor een land om een volledig openbaar register te regelen, maar ook enkel de toegang bepaalde categorieën personen. Bijvoorbeeld financiële instellingen en banken, advocaten, notarissen en veiligheidsinstanties, justitie en politie e.d.

Met de kamerbrief is nu duidelijk geworden dat de Minister de eerste optie de voorkeur geeft: een voor iedereen toegankelijk, openbaar UBO-register.

Nadelige gevolgen en waarborgen

De openbaarheid voor de UBO kan zeer nadelige gevolgen voor de privacy hebben en vergroot de kans op bijvoorbeeld kidnapping.

De Minister onderkent deze nadelen niet door toch te besluiten het register openbaar te maken, maar stelt wel vier zogenaamde “privacywaarborgen” voor:

  1. ieder die het register wenst in te zien zal ‘ergens”worden geregistreerd,
  2. voor inzage wordt een financiële vergoeding gevraagd,
  3. men krijgt inzage in een beperkt aantal gegevens, en
  4. van geval tot geval wordt beoordeeld of gegevens van UBO’s moeten worden afgeschermd in verband met het risico op aantasting door criminelen..

De geregistreerde gegevens

De geregistreerde UBO-gegevens die door eenieder bij (waarschijnlijk) de Kamer van Koophandel kunnen worden opgevraagd zijn:

  • Naam
  • Geboortemaand
  • Geboortejaar
  • Nationaliteit
Hoe kunnen we je helpen?
Wil je dat wij contact opnemen? Laat je gegevens achter en wij bellen je terug!