Estate planning

Over het vermogen dat een overleden persoon nalaat moet meestal erfbelasting worden betaald. Over het eerste gedeelte van de erfenis is geen belasting verschuldigd doordat er vrijstellingen gelden. 

Hoeveel erfbelasting is verschuldigd over het niet-vrijgestelde gedeelte van de erfenis is afhankelijk van de hoogte daarvan, de verkrijging per erfgenaam en de relatie tussen de overleden persoon en de erfgenaam.

Vaak is het raadzaam al tijdens leven na te denken over de bij overlijden verschuldigde erfbelasting. In nagenoeg alle gevallen is namelijk veel belasting te besparen door tijdens leven in te spelen op de situatie die ontstaat na overlijden.

Door bijvoorbeeld het opstellen van een passend testament kan worden gerealiseerd dat de hoge partnervrijstelling optimaal wordt benut. Ook kan het raadzaam zijn om tijdens leven vermogen over te hevelen aan de kinderen.

Tijdens leven actie ondernemen kan tienduizenden euro’s besparen.

Of dat ook bij jou het geval is, kunnen wij snel beoordelen. Ook kunnen we dan met jou bekijken of je partner wel zo goed verzorgd achterblijft als je voor ogen hebt.

Hoe kunnen we je helpen?
Wil je dat wij contact opnemen? Laat je gegevens achter en wij bellen je terug!