Niet zomaar accountants en adviseurs       

Estate planning

Over het vermogen dat een overleden persoon nalaat moet meestal erfbelasting worden betaald. Over het eerste gedeelte van de erfenis is geen belasting verschuldigd doordat er vrijstellingen gelden. Voor kinderen geldt een vrijstelling van ongeveer € 20.148 en voor partners van ongeveer € 636.180 (cijfers voor 2016).

Hoeveel erfbelasting is verschuldigd over het niet-vrijgestelde gedeelte van de erfenis is afhankelijk van de hoogte daarvan, de verkrijging per erfgenaam en de relatie tussen de overleden persoon en de erfgenaam.

Waarde erfenis (cijfers 2016)Partner/(pleeg)kinderenKleinkinderen en verdere afstammelingenOverige erfgenamen
€ 0 –tot € 121.90310%18%30%
€ 121.296 en meer20%36%40%

Vaak is het raadzaam al tijdens leven na te denken over de bij overlijden verschuldigde erfbelasting. In nagenoeg alle gevallen is namelijk veel belasting te besparen door tijdens leven in te spelen op de situatie die ontstaat na overlijden.

Door bijvoorbeeld het opstellen van een passend testament kan worden gerealiseerd dat de hoge partnervrijstelling optimaal wordt benut. Ook kan het raadzaam zijn om tijdens leven vermogen over te hevelen aan de kinderen.

Tijdens leven actie ondernemen kan tienduizenden euro’s besparen.

Of dat ook bij u het geval is, kunnen wij snel beoordelen. Ook kunnen we dan met u bekijken of uw partner wel zo goed verzorgd achterblijft als u wilt.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 – 820 203 of e-mail:    info@boekzo.nl   0486 – 820 203   info@boekzo.nl

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De nieuwe BoekZo klanten portal en app zijn online! De nieuwe inloggegevens hiervoor zijn verstuurd. De nieuwe BoekZo app is nu te vinden in de App Store en in de Play Store.