Niet zomaar accountants en adviseurs       

Levenstestament

In een levenstestament legt u vast wie uw zaken behartigt als u wilsonbekwaam raakt. Dit onbekwaam raken kan gebeuren door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, een ongeluk of dementie. Een levenstestament komt dus – anders dan een normaal testament – niet op tafel na uw overlijden, maar tijdens de situatie dat u nog leeft maar uw eigen wil niet meer kunt bepalen.

In uw levenstestament kunt u iemand aanwijzen die u vertegenwoordigt op het moment dat u daartoe niet langer in staat bent. U geeft hem als het ware nu alvast een volmacht voor het geval dat u ooit wilsonbekwaam geraakt. Deze vorm van volmacht wordt een notariële volmacht genoemd.

Naast het aanwijzen van een gevolmachtigde kunt u ook specifieke wensen opnemen in een levenstestament. Dit kunnen wensen over zowel persoonlijke als zakelijke belangen zijn.

Een wens die veel wordt vastgelegd is dat partner en kinderen schenkingen namens u schenkingen aan henzelf kunnen doen. Deze mogelijkheid kan een aanzienlijke besparing van erfbelasting realiseren. Daarnaast kan deze er ook voor zorgen dat de zorgbijdrage voor de AWBZ op het moment dat u in een zorginstelling terecht komt wordt geminimaliseerd.

Het opstellen van een levenstestament kan dus in veel situaties latere problemen voorkomen. Daarnaast vergroot dit de kansen dat tijdens een onverhoopte situatie van wilsonbekwaamheid volgens uw wensen wordt gehandeld

Neem contact op!

Tel nr: 0486 – 820 203 of e-mail:    info@boekzo.nl   0486 – 820 203   info@boekzo.nl

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!