BV of eenmanszaak?

Het kiezen van een juiste rechtsvorm is in veel gevallen een lastige keuze voor een ondernemer. Met name de vraag of een eenmanszaak of juist een B.V. de meest geschikte vorm is komt veel voor. Hieronder geven wij een handvat door de meest relevante afwegingen op een rij te zetten.

Belastingen

De winst die wordt behaald met een eenmanszaak is belast in box 1. In 2021 zijn de inkomstenbelasting tarieven in box 1:

SchijfBelastbaar inkomenPercentage
1t/m € 68.50837,10%
2vanaf € 68.50849,50%

Bij het berekenen van de belastbare winst, kan de ondernemer gebruik maken van onder andere de volgende aftrekken/faciliteiten:

  • zelfstandigenaftrek;
  • startersaftrek;
  • MKB-winstvrijstelling van 14%.

De winst van een B.V. is daarentegen belast met vennootschapsbelasting. Deze bedraagt bij winsten tot € 245.000 15% en daarboven 25%. De B.V. kan de winst na vennootschapsbelasting als dividend uitkeren aan haar aandeelhouder. Hierover is de aandeelhouder 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd (box 2).

Gebruikelijk loon / dga-salaris

Een B.V. is verplicht om salaris uit te keren aan haar directeur. Bij wetsfictie is dit salaris vastgesteld op minimaal € 47.000. Als een hoger loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking echter gebruikelijk is, moet daarbij worden aangesloten. Hetzelfde geldt voor een lager loon.

Over het salaris van de dga moeten loonbelasting en premies volksverzekeringen worden betaald. Een dga is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, tenzij hij zij eigen ontslag niet kan tegenhouden.

Aansprakelijkheid

De eigenaar van een eenmanszaak is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. En dus ook met zijn privévermogen.

Schuldeisers van zijn onderneming kunnen zich immers verhalen op het privévermogen van de ondernemer. Er is dus geen scheiding tussen het privé- en ondernemingsvermogen.

Dit is anders bij een B.V. Die heeft een vermogen in de BV, en dat is juridisch afgescheiden van het privévermogen. Dit betekent dat schuldeisers van de B.V. zich alleen op het vermogen van de B.V. kunnen verhalen. En dus niet op het privévermogen van de dga. Dit is alleen dan anders als de dga zijn B.V. onbehoorlijk bestuurt. Bij onbehoorlijk bestuur kan de benadeelde zich wel verhalen op het privévermogen.

Rekenvoorbeeld

Eenmanszaak (cijfers 2021)

Winst€ 150.000
Af: zelfstandigenaftrek€ 6.670
Af: startersaftrek€ 2.123
Af: MKB-winstvrijstelling€ 19.769
Belastbare winst€ 121.438
  
Inkomstenbelasting€ 51.612

B.V. (cijfers 2021)

Winst€ 150.000
Af: loon dga€ 100.000
Belastbare winst€ 50.000
  
Vennootschasbelasting over winst€ 7.500
Inkomstenbelasting loon€ 40.632
Inkomstenbelasting dividend€ 11.432

Hoe kunnen we je helpen?
Wil je dat wij contact opnemen? Laat je gegevens achter en wij bellen je terug!