Gebruikelijkloonregeling voor DGA’s

Als je in loondienst bent bij je eigen B.V. heb je te maken met de gebruikelijkloonregeling. Kort gezegd komt deze regeling erop neer dat je loon een zakelijke hoogte moet hebben.

Hiervan is in ieder geval sprake als je salaris minimaal 75% bedraagt van het salaris dat een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking heeft en minimaal € 47.000 is.

Als uitzondering op deze hoofdregel blijft de mogelijkheid van tegenbewijs bestaan; je kunt van bovenstaande norm afwijken als je aannemelijk maakt dat een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking met die van jou, minder dan € 47.000 verdient.

Dividend vs. salaris

Achtergrond van de gebruikelijk loonregeling is mede het verschil in belastingdruk op salaris en de belastingdruk op dividend. Salaris is belast tegen de progressieve tarieven van box 1. Dit tarief bedraagt al snel 37,10% en bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan € 68.508 (zelfs) 49,5%.

De belastingheffing over dividend verloopt anders. Dividend is een uitkering van winst van je B.V. na betaling van vennootschapsbelasting. Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt voor winsten tot € 245.000 15%, daarboven 25%. Uitgaande van een winst van
€ 100.000 is daarover dus 15% vennootschapsbelasting verschuldigd (€ 15.000). Als je de winst na vennootschapsbelasting (€ 85.000) als dividend uitkeert, ben je daarover 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd (€ 22.865).

De gecombineerde belastingheffing in de BV is dus 37,87%. Dit is aanzienlijk lager dan de belastingheffing op salaris boven de € 68.508 van 49,5%! Het is dus raadzaam om je salaris zorgvuldig vast te stellen en om het te verlagen als je resultaat achterblijft bij de prognose.

Hoe kunnen we je helpen?
Wil je dat wij contact opnemen? Laat je gegevens achter en wij bellen je terug!