Niet zomaar accountants en adviseurs       

Belastingadvies – Diversen

Wet werk en zekerheid

Op 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid van kracht. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de regels in het arbeidsrecht. De belangrijkste daarvan zijn de volgende:

  • arbeidsovereenkomsten voor een periode van zes maanden of minder die zijn aangegaan na 31 december 2014 mogen geen proeftijd meer bevatten;
  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen in principe geen concurrentiebeding (hieronder valt waarschijnlijk ook een zg. relatiebeding) meer bevatten. Dit is slechts anders als zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een dergelijk beding vereisen;
  • werkgevers van tijdelijk personeel met een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer moeten de werknemer voortaan altijd een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren of zij de overeenkomst wel of niet willen verlengen. Gebeurt dit niet, dan is de werkgever een maandloon verschuldigd;
  • werknemers krijgen vanaf juli 2015 na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar al recht op een vast contract. Nu geldt een periode van drie jaar. Daarnaast worden contracten vanaf 1 juli 2014 als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenperiode van maximaal zes maanden opvolgen. Thans is dat nog drie maanden.

Belastingrente

Belastingrente is de rente die de belastingdienst vergoedt maar ook in rekening brengt aan u als belastingbetaler. De belastingdienst vergoedt belastingrente als:

  • U belasting terugkrijgt.
  • De belastingdienst de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd heeft overgenomen.
  • De belastingdienst er na ontvangst van uw aangifte langer dan 3 maanden over heeft gedaan om een aanslag op te leggen.
  • De belastingdienst de aanslag heeft opgelegd na 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarover u de belasting terugkrijgt.

U moet belastingrente betalen als de aanslag wordt opgelegd na 1 juli volgend op het belastingjaar. De belastingrente wordt berekend over een periode van 1 juli tot zes weken na de datum van de aanslag. Als de belastingdienst er langer dan drie maanden over doet om een aanslag op te leggen en niet wordt afgeweken van uw aangifte dan wordt de periode waarover rente is verschuldigd, beperkt tot 19 weken.

Bij een navorderingsaanslag loopt de renteperiode van 1 juli van het jaar volgende op het belastingjaar tot 1 maand na datum van de aanslag.

Belastingrente kan alleen worden voorkomen door de aangifte in te dienen binnen de daarvoor staande termijn. Zoals u zich kunt voorstellen, is dat in lang niet alle gevallen mogelijk. Wel kan de belastingrente in alle gevallen worden beperkt tot een periode van 14 weken. Deze 14-wekenperiode geldt indien bij de belastingdienst een verzoek tot het opleggen of aanpassen van een aanslag wordt ingediend.

Voor de hoogte van het belastingrentetarief wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties (vennootschapsbelasting) en bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (inkomsten-, erf-, loon- en omzetbelasting) met een minimum van 8% respectievelijk 4%. Voor de vennootschapsbelasting geldt thans een percentage van 8,05 en voor de andere belastingsoorten een percentage van 4%.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Neem contact op!

Tel nr: 0486 – 820 203 of e-mail:    info@boekzo.nl   0486 – 820 203   info@boekzo.nl

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De nieuwe BoekZo klanten portal en app zijn online! De nieuwe inloggegevens hiervoor zijn verstuurd. De nieuwe BoekZo app is nu te vinden in de App Store en in de Play Store.