Niet zomaar accountants en adviseurs       

Alle nieuws items

Eindejaarstips 2016

Herinvesteer op tijd Als u in 2013 een bedrijfsmiddel heeft vervreemd en de boekwinst heeft gedoteerd aan de herinvesteringsreserve, moet u nog dit jaar een herinvestering doen. Als u dat nalaat, valt de herinvesteringsreserve in beginsel vrij in de winst….

Lees meer >

Werkkostenregeling 2016 (WKR)

Hierbij informatie over de werkkostenregeling (hierna WKR) die met ingang van 1 januari 2015 verplicht is ingevoerd voor alle werkgevers. Met de WKR kunt u maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en…

Lees meer >

Wat gaat u doen met € 8.000?

Met die vraag geeft een automerk nog even fijntjes aan wat uw voordeel kan zijn als u nog vóór 1 januari 2017 een van haar plug-in hybrides koopt of leaset. U heeft dan gedurende maximaal 60 maanden een bijtelling van…

Lees meer >

Scholing in 2018: geen aftrek, maar vouchers

De regering wil de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2018 afschaffen. Vanaf 1 januari 2018 zal deze regeling vervangen worden door een regeling op basis van scholingsvouchers. Voor het jaar 2017 verandert er niets aan de aftrek van scholingsuitgaven….

Lees meer >

Einde aftrek specifieke zorgkosten?

De regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten zou binnenkort afgeschaft kunnen worden. Daar heeft staatssecretaris Wiebes in ieder geval op gehint in een brief aan de Eerste Kamer. Uit de brief blijkt dat de staatssecretaris alternatieven voor de aftrek van…

Lees meer >

Schenkingen voor de eigen woning

Bent u van plan om een schenking te doen? Misschien moet u dat nog even uitstellen. Vanaf 2017 geldt namelijk een heel ruime schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. De verruiming geldt helaas niet voor iedereen. Heeft u al eerder gebruikgemaakt…

Lees meer >

Dubbel voordeel: betaal vooruit

Rente die u betaalt voor uw eigen woning is aftrekbaar. De rente die u in 2016 betaalt, kunt u in 2016 aftrekken van uw inkomen. Betaalt u in 2016 ook alvast de rente die u in 2017 verschuldigd bent, dan…

Lees meer >

Lagere waarde verhuurde woning

Onlangs bepaalde de Hoge Raad dat een verhuurde woning voor de Successiewet lager mag worden gewaardeerd dan wat de wet voorschrijft. Uitgangspunt voor de belastingheffing is de werkelijke waarde, maar voor verhuurde woningen wordt uitgegaan van de WOZ-waarde of een…

Lees meer >

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met