Box 3-heffing verder onder vuur!

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

De huidige box 3-heffing is in strijd met het Europees eigendomsrecht. Dit advies gaat advocaat-generaal Niessen geven aan de Hoge Raad in de aanhangige procedure over de strijdigheid van het forfaitair rendement met het Europese recht. Indien de Hoge Raad het advies van Niessen opvolgt, zou dat kunnen betekenen dat individuele gevallen met succes bezwaar aan kunnen tekenen tegen de over hun box 3-vermogen opgelegde belastingaanslag(en). Of het zover gaat komen, is afhankelijk van het oordeel van de Hoge Raad. Ik verwacht dat de Hoge Raad gaat oordelen dat mogelijk sprake is van strijdigheid met het Europees eigendomsrecht, maar dat de wetgever hier reeds op anticipeert door het systeem per 1 januari 2017 aan te passen. Gevolg hiervan is dat het systeem tot 1 januari 2017 niet wordt getorpedeerd, maar dat de wetgever wel wordt verplicht om het systeem per 1 januari 2017 Europees recht-proof te maken. Naar mijn mening kan dat alleen door te heffen over de daadwerkelijke behaalde rendementen of een tegenbewijsregeling in te voeren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Advies

De mogelijkheid bestaat dat de Hoge Raad oordeelt dat de huidige box 3-heffing strijdig is met het Europese recht en dat hierdoor de huidige box 3-heffing onrechtmatig is. Alsdan is in veel gevallen te veel box 3-belasting betaald. Tegen deze aanslagen kan dan mogelijk met succes bezwaar worden aangetekend. Het is dan ook mijn advies om aanslagen waar nog bezwaar tegen gemaakt kan worden aan te vechten door middel van een bezwaarschrift. In dit bezwaarschrift kan dan worden verwezen naar het advies van Niessen. Ik kan niet garanderen dat dit bezwaar succesvol zal zijn, maar het is zeker de moeite waard om het te proberen.