De DBA heeft ongewenste gevolgen Den Haag! Word wakker!

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

De aanstaande afschaffing van de VAR op 1 mei 2016 houdt de gemoederen flink bezig. Ook op ons kantoor. Wat de afschaffing inhoudt is duidelijk. Evenals de gevolgen die de afschaffing heeft voor opdrachtgevers. Zij worden namelijk medeaansprakelijk voor de loonbelasting en sociale premies die zijn verschuldigd indien de belastingdienst concludeert dat feitelijk geen sprake is van opdrachtgever- maar van werkgeverschap.

Wanneer werknemer?

Wanneer nu echter sprake is van opdrachtgever- en wanneer van werkgeverschap is echter onduidelijk. In theorie niet, in de praktijk zeer zeker wel. De wetgever maakt zich er heel makkelijk vanaf. Zij zegt namelijk dat als onder de DBA wordt gewerkt conform een modelovereenkomst er nimmer sprake is van werkgeverschap. Helder, op papier in ieder geval. Je sluit als opdrachtgever met je opdrachtnemer een overeenkomst die op de site van de belastingdienst staat, de opdrachtnemer gaat aan de slag, de opdrachtgever betaalt de opdrachtgever en klaar. Risico dat de opdrachtgever achteraf wordt geconfronteerd met een loonbelasting- en sociale premieclaim is nihil. Op zich mooi bedacht vanachter de bureaus in Den Haag.

Modelovereenkomsten

Bij het doornemen van de modelovereenkomsten blijkt echter ook dat ze in Den Haag weinig gevoel hebben bij de uitvoerbaarheid in de praktijk. Verplicht onderdeel van de modelovereenkomsten is namelijk dat opdrachtgever en -nemer verklaren dat de opdrachtnemer in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever werkt. Deze