Help, mijn Stamrecht-B.V. maakt verlies door lage rente! Wat nu?!

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Ook in stamrechtland is de lage rente onderwerp van gesprek. Veel dga’s/uitkeringsgerechtigde van een Stamrecht-B.V. zien dat het rendement op hun bezittingen behoorlijk achterblijft bij de verwachtingen die zij bij de oprichting hadden. Dit levert onrust op. Enerzijds omdat Stamrecht-B.V.’s verlies gaan maken en anderzijds omdat eerder gemaakte financiële planningen niet haalbaar blijken te zijn. Ook denken verschillende Stamrecht-B.V.-bezitters (al dan niet door onjuiste advisering) dat zij vanuit privé geld bij moeten storten om het verlies te compenseren. In deze blog ga ik in op wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van een achterblijvend rendement als gevolg van de lage rentestanden. Tot slot bied ik handreikingen om deze gevolgen te minimaliseren/te voorkomen.

Afspraken bij oprichting Stamrecht-B.V.

Tot 2014 kon bij de ontvangst van een goudenhanddruk worden gekozen voor de oprichting van een Stamrecht-B.V. In deze Stamrecht-B.V. kon de goudenhanddruk bruto worden gestort. In ruil voor deze storting verplichtte de Stamrecht-B.V. zich om aan de dga/uitkeringsgerechtigde periodieke uitkeringen te verstrekken. Op deze toekomstige uitkeringen moet zij belasting inhouden. Door deze uitkeringen goed te timen, kan deze belastingdruk aanzienlijk lager zijn dan bij in één keer belasting betalen bij ontvangst van de goudenhanddruk.

De afspraken tussen de B.V. en haar dga over de uitkeringen moeten zakelijk zijn. Daarbij horen afspraken over de ‘groei’ van de aanspraken. Als de goudenhanddruk immers bij een commerciële verzekeraar zou zijn afgestort, rendeert het gestorte bedrag op een afgesproken manier. Dezelfde afspraak moet een dga maken met zijn Stamrecht-B.V. Hierbij is veelal een keuze gemaakt tussen een vast percentage (vaak 4%), variabel u-rendement en een vast u-rendement. Het u-rendement is het gewogen gemiddelde van de effectieve rente op een aantal geselecteerde staatsleningen.

Afspraken niet haalbaar door lage rentestanden

Door de met de dga/uitkeringsgerechtigde gemaakte afspraken weet de Stamrecht-B.V. welk rendement zij op haar vermogen moet maken om genoeg op te bouwen om aan haar uitkeringsverplichting te kunnen doen. Echter, veel B.V.’s halen deze rendementen in de huidige markt niet. Zeker de B.V.’s die een ‘groei’ van 4% of een ‘groei’ met een vast u-rendement zijn overeengekomen. Deze B.V.’s komen vroeg of laat zogenaamd ‘onder water te staan’, de waarde van hun bezittingen is lager dan hun uitkeringsverplichting.

Gevolgen ‘onder water staan’

B.V.’s die minder rendement maken (lees: minder opbrengst realiseren met hun bezittingen) dan de afgesproken ‘groei’ maken verlies. Gevolg daarvan is een negatieve winstreserve (kort gezegd: verschil tussen bezittingen en schulden). Het hebben/krijgen van een negatieve winstreserve heeft geen gevolgen, anders dan dat de B.V. niet haar gehele uitkeringsverplichting kan voldoen. Dit is fiscaal geen probleem: de B.V. hoeft slechts belasting te betalen over de daadwerkelijk gedane uitkeringen. Dus, het feitelijk opgebouwde vermogen is leidend. Een bijstorting/aanvulling van het ontstane tekort vanuit privévermogen is niet aan de orde. Dit is slechts anders bij onbehoorlijk bestuur en hier is niet snel sprake van.

Voorkomen ‘onder water staan’

Om het ‘onder water staan’ te voorkomen, kan het nodig zijn dat de B.V. het rendement op haar bezittingen dient te verhogen. Hier zijn diverse mogelijkheden voor. Zo kunt u gaan beleggen in aandelen en/of obligaties of onroerende zaken (denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van een studentenwoning). Dit moet u uiteraard wel passen en de beleggingshorizon moet nog voldoende lang zijn. Een andere optie is het verstrekken van een lening aan de dga/uitkeringsgerechtigde die daarmee (een gedeelte van) een bancaire (eigenwoning)lening aflost. Dit kan veelal tegen betere voorwaarden dan de lopende voorwaarden waardoor dit voor zowel de B.V. als haar dga/uitkeringsgerechtigde een goede oplossing is. Ook kan met het geleende geld privé worden gespaard. Privéspaarrekening kennen namelijk vaak hogere rentepercentages dan zakelijke spaarrekeningen.

Andere oplossingen

Naast het verhogen van het rendement op de bezittingen vormt ook het beperken van de ‘groei’ een oplossing. Dit kan door de afgesproken groei/oprenting naar beneden bij te stellen door het vaste percentage van veelal 4% of de oprenting conform vast u-rendement te wijzigen. Hier is echter wel een goedkeuring van de belastingdienst voor nodig.

Ook het opheffen van de B.V. beperkt het verlies. Echter, opheffen van een Stamrecht-B.V. kan alleen na afrekening over de nog aanwezige uitkeringsverplichting. Beoordeeld zal moeten worden of dit nadeel van afrekening opweegt tegen het voordeel van het beperken van het verlies.

Advies

Als uw Stamrecht-B.V. onder water staat of onder water dreigt te komen staan, overweeg dan om uw beleggingsprofiel bij te stellen. Hierbij geldt wel dat dit bij u moet passen! Onderzoeken of de oprenting kan worden aangepast, is ook een goede mogelijkheid. Wij zijn u daarbij uiteraard graag van dienst!