Hoge Raad beslist over btw-correctie privégebruik auto van de zaak

Hoge Raad beslist over btw-correctie privégebruik auto van de zaak

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Op 21 april heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in vier proefprocedures over de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Deze uitspraak geeft duidelijkheid en mogelijkheden.

Btw-correctie privégebruik auto van de zaak

De btw begrepen in de kosten van de auto van de zaak is aftrekbaar als voorbelasting (uitgaande van 100% met btw belaste omzet). Dit betekent dat een ondernemer die een auto op de zaak heeft staan en 100% met btw belast presteert alle btw in de kosten van deze auto volledig kan aftrekken. Als de auto ook privé wordt gebruikt, moet voor dit privégebruik een correctie worden gemaakt.

Tot 1 juli 2011 was deze correctie gekoppeld aan de bijtelling voor het privégebruik voor de heffing van de loon- en inkomstenbelasting. Vanaf deze datum is de BTW verschuldigd over de werkelijke kosten van het privégebruik van de auto van de zaak. Hiertoe behoort ook het woon-werkverkeer.

Feitelijk moet dus worden bepaald wat de verhouding zakelijk/privégebruik is. Stel dat het privégebruik 20% betreft, moet 20% van de aftrek worden gecorrigeerd.

Kilometeradministratie

De belastingdienst is van mening dat de verhouding zakelijk/privégebruik alleen kan worden vastgesteld aan de hand van een sluitende kilometeradministratie. Als een dergelijke administratie niet kan worden overlegd, past zij een forfaitaire bijtellingscorrectie toe van 2,7% (1,5% voor auto’s die langer dan vijf jaar in gebruik zijn of waarbij de btw begrepen in de aanschafkosten niet is teruggevraagd) van de cataloguswaarde van de betreffende auto. Deze forfaitaire bijtellingscorrectie pakt in sommige gevallen voordelig uit, in veel gevallen echter ook nadelig.

Bezwaar

Ondernemers die zich benadeeld voelen door de forfaitaire bijtellingscorrectie hebben de laatste jaren massaal bezwaar aangetekend. Grond van dit bezwaar is onder meer dat zij het onredelijk vinden dat de belastingdienst vindt dat de verhouding zakelijk/privégebruik van de auto van de zaak alleen kan worden aangetoond aan de hand van een kilometeradministratie.

Oordeel Hoge Raad

Het verschil van inzicht tussen de vele ondernemers en de belastingdienst heeft geleid tot procedures bij de Hoge Raad. De uitkomsten daarvan zijn op 21 april gepubliceerd. De belangrijkste daarvan is dat de Hoge Raad heeft beslist dat de verhouding zakelijk/privégebruik ook op andere manieren kan worden bepaald, mits deze manieren redelijk zijn. Dit kunnen gegevens over de aard van de onderneming zijn, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto bruikbaar is, de werkzaamheden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt of statistische gegevens.

En nu?

Het is de verwachting dat de belastingdienst met een publicatie komt over hoe in de praktijk om te gaan met de beslissing van de Hoge Raad. Dit geldt zowel voor de lopende bezwaarprocedures als voor de correcties voor dit jaar en verder.

Advies

Een correctie op basis van de werkelijke verhouding zakelijk/privégebruik kan aanzienlijk lager zijn dan de forfaitaire bijtellingscorrectie. Ga dus na of dit ook voor u geldt en doe uw voordeel met het oordeel van de Hoge Raad. Uiteraard ben ik u hierbij graag van dienst!