(Levens)testament geeft rust!

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

December is traditioneel de maand waarin veel vragen worden gesteld over testamenten, zowel over de uiterste wilsbeschikking als over het levenstestament. Veel personen nemen zich in januari voor om een testamentcheck te laten doen en komen er in december achter dat ze dit nog niet hebben gedaan. Bij deze check blijkt vervolgens zeer regelmatig dat het in het verleden opgestelde testament niet meer overeenkomt met de uiterste wil. Dit geeft onrust.

Uiterste wilsbeschikking

In een testament legt u uw laatste wil vast; wat wilt u dat er met uw nalatenschap gebeurt bij uw overlijden? Deze wil kan veelomvattend zijn. Zo kunt u vastleggen wie welke bezittingen vererft, wie juist niet en wie de nalatenschap gaat beheren en verdelen. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende soorten testamenten, waarvan het langstlevende en het vruchtgebruiktestament de bekendste zijn.

Langstlevende testament

Bij een langstlevende testament (ook wel wettelijke verdeling genoemd) gaat uw nalatenschap naar uw partner. De kinderen krijgen een vordering op hun langstlevende ouder. In uw testament kunt u bepalen wanneer deze vordering opeisbaar is. Doorgaans wordt gekozen voor opeisbaarheid bij overlijden, hertrouwen of bij opname in een zorginstelling.

Vruchtgebruik testament

Bij het vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende partner de beschikking over de vruchten van de nalatenschap. Deze vruchten kunnen bestaan uit woongenot, rente en dividend. De kinderen krijgen de bloot eigendom van de nalatenschap.

Welk testament is het beste?

Uiteraard is het belangrijk dat een testamant uw uiterste wil weergeeft. Veelal behoort daarbij ook zo weinig mogelijk erfbelasting betalen. Hiervoor is een goed doordacht testament dat past bij uw situatie noodzakelijk. Uw situatie kan echter wisselen. Hierdoor kan de ene keer het langstlevende testament fiscaal het voordeligste zijn en de andere keer een vruchtgebruik testament. Hierop kan worden ingespeeld door te kiezen voor een keuzetestament.

Keuzetestament

Indien u een keuzetestament opmaakt, kunnen de erfgenamen bij uw overlijden (laten) beoordelen welke verdeling (fiscaal) het voordeligste is. Dit testament biedt daarmee veel flexibiliteit en wordt daarom tegenwoordig het meest gekozen. Zeker ook omdat dit rust geeft: hoe uw situatie zich ook ontwikkelt, een keuzetestament pakt zelden nadelig uit.

Levenstestament

Een testament dat terecht met een opmars bezig is, is het levenstestament. Hierin legt u niet uw laatste wil vast, maar laat u een notaris opschrijven wie uw zaken behartigt als u wilsonbekwaam raakt. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, een ongeluk of dementie. Een levenstestament komt dus – anders dan een normaal testament – niet op tafel na uw overlijden, maar tijdens de situatie dat u nog leeft maar uw eigen wil niet meer kunt bepalen.

Naast het aanwijzen van een gevolmachtigde kunt u ook specifieke wensen opnemen in een levenstestament. Dit kunnen wensen over zowel persoonlijke als zakelijke belangen zijn.

Het opstellen van een levenstestament kan dus in veel situaties latere problemen voorkomen. Daarnaast vergroot dit de kansen dat tijdens een onverhoopte situatie van wilsonbekwaamheid volgens uw wensen wordt gehandeld.