Onrust binnen de Belastingdienst; een vloek of een zegen voor u als ondernemer?

Onrust binnen de Belastingdienst; een vloek of een zegen voor u als ondernemer?

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

De Belastingdienst was lange tijd een overheidsorgaan dat zelden de media haalde. Een instantie die synoniem stond voor degelijkheid. Een werkgever met werknemers die zich niet roerden en hondstrouw waren aan hun broodheer. Een organisatie die stond voor betrouwbaarheid. En natuurlijk stond de Belastingdienst ook synoniem voor log, lange doorlooptijden, stoffigheid en verouderde ICT-infrastructuur. Maar misschien juist wel hierdoor werd hij geroemd om zijn betrouwbaarheid in de uitvoering van zijn taak, het toezien op en het controleren van de uitvoering van de rijksbelastingwetgeving. Hoe kan het verkeren?

Vertrekregeling

Vorige week zijn twintig documenten van samen 541 (!) pagina’s over het reilen en zeilen binnen de Belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. Directe aanleiding voor het opstellen van deze documenten was de vertrekregeling die op zijn minst wat anders heeft uitgepakt dan beoogd. Het was de bedoeling van de overheid om een regeling in het leven te roepen waarbinnen boventallige werknemers van wie de functies vervielen naar ander werk werden begeleid. De werknemers die ‘toe zouden moeten happen’ waren ondersteuners van wie het werk kan worden overgenomen door ICT.

Niet beoogde werknemers maken gebruik van vertrekregeling

Uit de evaluatierapporten volgt dat juist de beoogde categorie werknemers niet hebben ingetekend op de vertrekregeling. Het zijn namelijk met name de ’60-plus-inspecteurs’ geweest die gebruik hebben gemaakt van de verkapte VUT-regeling. Hierdoor is een karrevracht aan fiscale kennis verdwenen binnen de organisatie. Hier kunt u verschillend over denken. Eerste gedachte kan zijn: mooi, hoe minder kennis, hoe makkelijker mijn aangiftes er doorheen komen. En: hoe minder mensen, hoe kleiner de kans op controles! Begrijpelijke gedachtes en waarschijnlijk zal dat op korte termijn ook het geval zijn. Echter, groot nadeel van de vertrekkende kennis is dat het steeds moeilijker wordt om op niveau te overleggen. Dit kan betekenen dat inhoudelijk juiste verzoeken worden afgewezen, omdat ze niet worden begrepen. Dat is een slechte zaak, maar ik vrees dat dat wel gaat gebeuren.

Onrust bij blijvende inspecteurs

Het vertrek van belangrijke krachten binnen de belastingdienst heeft als ander gevolg dat het gros van de ambtenaren die blijven zitten verre van happy is. Zij zien belangrijke interne vraagbaken en coaches vertrekken en vragen zich af waar zij met hun vragen te raden moeten gaan. Dit levert grote onrust op en onrust haalt niet het beste in mensen naar boven, ook niet bij belastingambtenaren. De onrust binnen de Belastingdienst is wat mij betreft dus absoluut geen zegen voor u als ondernemer! Het aantal controles zal dan misschien afnemen, maar het niveau daarvan zal dalen en daarbij is niemand gebaat. Laten we dus met ons allen hopen dat de onrust van korte duur is, de interne problemen snel worden opgelost en dat de verdwenen kennis extern wordt aangevuld. Een uitvoerend overheidsorgaan met zo’n belangrijke functie als de Belastingdienst kan namelijk niet zonder kennis.

Kom op Wiebes, zet alles op alles om de Belastingdienst weer op de rit te krijgen! Ondernemend Nederland rekent op u.