Zomerreces!

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Het is rustig op het Binnenhof. De Eerste en Tweede Kamerleden zijn namelijk met zomerreces en het parlement draait op halve kracht. Op het gebied van wetgeving en beleidsbesluiten gebeurt er tijdens het reces tot 5 september 2016 niets. In ieder geval niets dat wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De ambtenaren die wel aanwezig zijn, zullen druk bezig zijn met de voorbereiding van de wet- en regelgeving die voor het najaar op de rol staat. Ten minste, dat hoop ik. Er is namelijk genoeg te doen. Ook op het gebied van evaluatie van het afgelopen half jaar.

Evaluatie eerste half jaar 2016

Als ik de fiscale Haagse acties van het afgelopen half jaar de revue laat passeren dan zijn er twee dossiers die er boven uit steken: de perikelen rondom het pensioen in eigen beheer voor de dga en het drama rondom de afschaffing van de VAR en de invoering van de Wet DBA. Niet geheel toevallig ook de onderwerpen waar ik het meest over heb geschreven.

Falen bij twee dossiers

Hoewel de twee dossiers inhoudelijk totaal verschillend zijn, valt me wel op dat het politieke proces in beide dossiers op hoofdlijnen hetzelfde is verlopen. In beide gevallen heeft politiek Den Haag geconstateerd dat eerder ingevoerde wet- en regelgeving niet meer functioneert dan wel haar doel is voorbij geschoten. De VAR bleek fraudegevoelig en de wetgeving omtrent het pensioen in eigen beheer voor de DGA bleek ongewenste uitwerkingen te hebben. Tijd voor actie, vond uiteindelijk ook de regering. Maar hoe? Althans, volgens mij was dat het eerste dat opkwam bij Wiebes en consorten. En