Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van start. De regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers en zzp’ers. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. De Tozo bestaat uit twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Inkomensondersteuning

Om voor inkomensondersteuning in aanmerking te komen moet de zelfstandige verklaren dat zijn inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende drie maanden naar verwachting onder het sociaal minimum zal liggen. Het inkomen wordt dan gedurende maximaal drie maanden aangevuld. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto. Voor alleenstaanden wordt het inkomen aangevuld tot € 1.050 netto. De inkomensondersteuning is een gift. Dat betekent dat deze niet hoeft te worden terugbetaald. Zelfstandigen, die meer verdienen dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. 

Lening

Zelfstandigen, die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot een maximum van € 10.157. De rente op deze lening bedraagt 2% per jaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. De lening kan binnen vier weken worden verstrekt.

Aanvragen

Aanvragen voor de Tozo worden zo veel mogelijk digitaal gedaan en binnen vier weken afgerond. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Privévermogen en inkomen van de partner hebben geen invloed op de tegemoetkoming.

Voorwaarden

Voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

  1. De ondernemer is in Nederland gevestigd en werkt hoofdzakelijk in Nederland.
  2. De ondernemer voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat betekent dat hij in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt. Voor ondernemers, die nog geen jaar zelfstandig zijn, geldt het urencriterium naar rato voor het aantal maanden dat als zelfstandige is gewerkt. 
  3. De ondernemer is voor 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bij fraude vorderen gemeenten de toegekende bijstand terug en zullen zij een boete opleggen.

Duidelijkheid over de dga

In een brief aan de
Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris toegezegd dat de
bijstandsregeling ook openstaat voor ondernemers die hun bedrijf
uitoefenen via een B.V. (DGA’s). In de brief wordt opgemerkt:

Ook
een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap
kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze
voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn
van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s.
Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat
zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen. Het urencriterium komt
neer op 1.225 uur per jaar werkzaam zijn voor het bedrijf ofwel circa 24
uur per week.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de vervanger van de regeling werktijdverkorting, is naar verwachting over enkele dagen gereed. Zodra over de NOW meer bekend is, waaronder of dga’s hier ook een beroep op kunnen doen, zullen wij daarover berichten. 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 27-03-2020