Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mogen de BV en haar dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

Een dga mag zijn gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de BV. Hij heeft dan meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Niet met terugwerkende kracht verlagen
Loon dat de dga al heeft genoten over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De BV en dga kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.


Verlaging in aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon moet in de aangiften loonheffingen het verlaagde loon dat de dga heeft genoten worden opgenomen. Let op: ook als het loon wordt verlaagd naar nihil moet er een aangifte loonheffingen worden gedaan. Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, moet worden bepaald wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de BV te weinig loon heeft betaald, moet de BV het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.


Verzoek om vooroverleg hoeft niet
De BV en haar dga mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig.


Advies

Als u overweegt om uw salaris aan te passen, neem dan contact met ons op. Wij beoordelen graag samen met u wat wijsheid is.

Bron: Thu, 02 Apr 2020 09:15:54 +0100