Let op! Geef uw betalingen aan derden door vóór 1 februari 2023

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Hierbij informeren wij u over een regeling waarvan zeer recent pas duidelijk is geworden dat deze een veel grotere groep ondernemers treft dan uit eerdere berichtgeving vanuit de overheid kon worden opgemaakt. Deze regeling – de renseigneringsplicht – houdt het volgende in.

Als u gebruik maakt van de diensten van een zzp’er, hoeft u geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Desondanks kunt u echter wel verplicht zijn om de betalingen die u aan zzp’ers heeft gedaan te melden bij de Belastingdienst (renseigneringsverplichting). Over het jaar 2022 moet u dat vóór 1 februari 2023 doen. De Belastingdienst gebruikt deze informatie om de vooraf ingevulde aangifte (VIA) 2022 van de betreffende zzp’er in te kunnen vullen.

Voor wie geldt deze renseigneringsverplichting?

De verplichting geldt voor de volgende twee groepen administratieplichtigen:

 • inhoudingsplichtigen voor de Wet op de loonbelasting (ofwel ondernemingen met een loonheffingennummer, omdat ze personeel in loondienst hebben of pensioen-, lijfrente- of pensioenuitkeringen doen en PGB-houders), die betalingen hebben gedaan aan een zzp’er;
 • Bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo’s) (bijvoorbeeld Buma/Stemra).

Uitzonderingen op de renseigneringsverplichting

Voor de volgende betalingen geldt de renseigneringsverplichting niet:

 • Betalingen voor werkzaamheden en diensten als medewerker, artiest, beroepssporter of als lid van een buitenlands gezelschap in de zin van de Wet op de loonbelasting;
 • Betalingen voor werkzaamheden en diensten aan inwoners van niet zijnde Nederland die als artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting in Nederland moeten betalen;
 • De werkzaamheden zijn verricht als vrijwilliger in de zin van de Wet op de loonbelasting;
 • Werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur met btw is uitgereikt.
  Let op! Betalingen aan zzp’ers die de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen of uitsluitend vrijgestelde prestatie verrichten, moet u wel melden. Dit geldt ook voor betalingen aan zzp’ers waarbij de verleggingsregeling is toegepast.
 • De betaling is ontvangen als erfgerechtigde tot de inkomsten uit een auteursrecht of naburig recht.

Voorbeelden

Om de gevolgen van de regeling beter inzichtelijk te maken volgt hierbij twee voorbeelden:

Voorbeeld 1

U huurt een zzp’er in voor het schrijven van teksten op uw website of voor het ontwerpen van uw bedrijfslogo. De zzp’er past op de factuur de kleine ondernemersregeling (KOR) toe en vermeldt dus geen BTW op de factuur. Of iemand zzp’er is weet u niet specifiek. Het kan gewoon een onderneming zijn die u tegenkomt online of in de regio. Van deze zzp’er dient u dan alle uitbetalingen die u daaraan doet te melden.

Voorbeeld 2

U heeft een huisartsenpraktijk en u huurt een waarnemer in.
Deze waarnemer factureert u zonder BTW vanwege een vrijstelling.

Van deze vrij beroepsbeoefenaar dient u dan alle uitbetalingen die u daaraan doet te melden.

Advies

Als u inhoudingsplichtig bent voor de Wet op de loonbelasting en een factuur zonder BTW ontvangt, moet u altijd opletten en nader onderzoek doen. Is het een onderneming die als BV of VOF opereert dan hoeft u niets te doen. Is het een eenmanszaak of is het niet helder, vraag dan nadere gegevens bij diegene die de werkzaamheden heeft verricht zodat u de verplichte melding kunt doen.

Welke informatie moet u aanleveren bij de Belastingdienst?

De volgende informatie moet u aanleveren:

 • De in het kalenderjaar betaalde bedragen, daaronder begrepen eventuele kostenvergoedingen inclusief de datum van betaling;
 • De naam, adres, geboortedatum en het BSN van de ontvanger van de betaling.

Hoe moeten de gegevens worden aangeleverd?

De gegevens dienen op een door de Belastingdienst voorgeschreven wijze te worden aangeleverd en kan via het ‘gegevensportaal’ en via Digipoort. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst.

Uitbetalingen in 2022 uiterlijk 31 januari melden

De in 2022 aan derden betaalde bedragen moet u uiterlijk op 31 januari 2023 aan de Belastingdienst doorgeven. Dit moet u dus uit eigen beweging doen, u kunt niet wachten tot de Belastingdienst hierom vraagt.

Let op! Naast betalingen in geld moet u ook betalingen in natura doorgeven.

Wat gebeurt er als u niet aan deze verplichting voldoet?

Het niet voldoen aan de actieve informatieplicht betekent strikt formeel een strafbaar feit. Dit kan leiden tot een boete van € 9.000.

Tot slot

Voor ondernemers die niet inhoudingsplichtig zijn voor de Wet op de loonbelasting (omdat ze geen personeel in dienst hebben) geldt dat zij niet uit eigen beweging hoeven te melden, maar pas informatie over betalingen aan zzp’ers hoeven te verstrekken als de belastingdienst daar om vraagt.

Als u nog vragen heeft dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.