Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

  1. In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen van het gemiddelde uurloon vastgesteld op € 10,29 en € 12,87.
  2. Het maximumbedrag van de transitievergoeding in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is veranderd van € 81.000 in € 83.000.
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 2019-0000140134, Staatscourant 2019, Nr. 69523 | 19-12-2019