Premiepercentages en maximum premieloon 2020

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Aow

17,90%

Anw

0,10%

Awf, laag

2,94%

Awf, hoog

7,94%

Ufo

0,68%

Aof, basispremie

6,77%

Opslag kinderopvang

0,50%

Maximum premieloon

€ 57.232

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | Staatscourant 2019 nr. 62011 14 november 2019 | 13-11-2019