Aanvragen subsidie Woonhuisregeling kan tot en met 30 april 2020

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten
met een woonfunctie subsidie aanvragen over instandhoudingskosten,
gemaakt in het voorgaande jaar. Nadien vervalt die mogelijkheid. Voor
werkzaamheden in 2020 kan volgend jaar subsidie worden aangevraagd.

De
instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van
rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de
woonhuissubsidie alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en
restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het
rijksmonument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt
de subsidieaanvraag en kent deze al dan niet toe.

Bron: Wed, 08 Apr 2020 19:21:23 +0100