Verzoek om ambtshalve vermindering aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en 2020

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de heffingssystematiek in box 3 zoals die gold voor de jaren 2017 tot en met 2020 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Geruime tijd was onduidelijk wat de rechtspositie was van de belastingplichtigen die geen bezwaar hadden aangetekend.

Inmiddels is deze duidelijkheid er wel: de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de overheid de niet-bezwaarmakers geen compensatie hoeft te geven.

 

Staatssecretaris Van Rij heeft echter pas geleden in een podcast aangegeven dat er mogelijk toch een omweg is om alsnog voor compensatie in aanmerking te komen. Dit zou kunnen door een verzoek in te dienen om de aanslagen inkomstenbelasting 2017 – 2020 ambtshalve te verminderen.

Blijkbaar geschrokken van de commotie op deze uitlating, is Van Rij hierop teruggekomen: uit diverse publicaties op onder andere de site van de belastingdienst volgt dat deze verzoeken 'gewoon' worden afgewezen. Hiermee lijkt compensatie via die weg ook niet mogelijk.

 

Echter, tegen deze afwijzing van het verzoek om ambtshalve vermindering staan bezwaar en beroep open. Wij kunnen niet uitsluiten dat een of meerdere belangenorganisaties van deze mogelijkheid tot bezwaar en beroep gebruik gaan maken.

Wat daarvan de uitkomst gaat zijn, laat zich lastig inschatten. Om aan te kunnen sluiten bij een eventuele bezwaarprocedure zal het indienen van een pro forma verzoek tot ambtshalve vermindering (ten behoud van rechten) de eerste stap zijn.

Wij kunnen dit pro forma verzoek voor € 90 ex btw voor u verzorgen. De kosten van een eventueel vervolgtraject bedragen
€ 120 ex btw per uur.
 

Als u dit wilt dan verzoeken wij u vriendelijk om per mail contact op te nemen met ons via info@boekzo.nl.

 

Bron: Thu, 13 Oct 2022 08:50:54 +0100